Medische data uitwisselen vraagt om continuïteit, betrouwbaarheid én beveiliging

Specialisten, huisartsen en andere medische professionals moeten op efficiënte en veilige wijze 24/7 over de juiste patiëntinformatie kunnen beschikken om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen bieden. Het Deventer Ziekenhuis en de Huisartsen Coöperatie Deventer e.o. hebben hiervoor samen met Relined Fiber Network en Fujitsu het Salland Net Breedband gerealiseerd; een dedicated netwerk, inclusief onderliggende ICT-infrastructuur en werkplekken. Hiervoor worden de betrouwbare Dark Fiber verbindingen van Relined gebruikt.

Deventer Ziekenhuis

Veilige en efficiënte zorg

Het Deventer Ziekenhuis is met ruim 300 bedden een algemeen regionaal ziekenhuis met alle basisspecialismen in huis. Mensgericht, open en bevlogen zijn de kernwaarden van het ziekenhuis, dat als motto heeft: Jouw Leven. Jouw Deventer Ziekenhuis.

Jaarlijks bezoeken bijna 300.000 patiënten de poliklinieken en worden ruim 20.000 mensen voor korte of langere tijd opgenomen. Patiënten kunnen in Deventer terecht voor een breed aanbod van medisch-specialistische zorg en kwalitatief uitstekende diagnostiek en behandeling. De gedreven professionals voelen zich betrokken bij de patiënten en vaak werken ze samen in multidisciplinaire teams om de juiste zorg te bieden. Dat gebeurt met een scherpe focus op nieuwe medische ontwikkelingen. Zo draait de zorg in Deventer inmiddels volledig op digitale dossiers. Dat moet fouten voorkomen én de zorg veiliger en efficiënter maken.

“Maandelijks worden meer dan 11.000 lab-aanvragen volledig geautomatiseerd aangeleverd; foutloos en supersnel. Mede dankzij de verbindingen van Relined maken we de zorg efficiënter.” – Marcel Hemels, Head of Support & Service ICT-TD, Deventer Ziekenhuis

Landelijke dekking, fijnmazig netwerk

Relined is de toonaangevende en onafhankelijke leverancier van Dark Fiber verbindingen in Nederland. Samen met preferred suppliers beschikt Relined in Nederland over een landelijk dekkend en fijnmazig Dark Fiber netwerk van ruim 14.000 kilometer aan hoogwaardige glasvezelinfrastructuur. Met dit netwerk is praktisch iedere locatie bereikbaar. Naast nationale verbindingen en een fijnmazig Dark Fiber netwerk in diverse stadskernen, exploiteert Relined een zeekabel tussen Nederland en Denemarken.

Relined denkt graag met opdrachtgevers mee over het opzetten van een schaalbare, betrouwbare en toekomstgerichte netwerkinfrastructuur voor hun organisatie. Relined biedt betrouwbaarheid, flexibiliteit, ‘afspraak is afspraak’ en kwaliteit.

Informatiebeveiliging in de zorg

Als Head of Support & Service ICT-TD van het Deventer Ziekenhuis, onderhoudt Marcel contacten met ruim 80 huisartsen op 32 locaties, een huisartsenpost, zorggroepen binnen en buiten de regio Salland, een radiotherapeutisch instituut en een GGZ. Door het karakter van de – vaak medische – gegevens is hij goed thuis in informatiebeveiliging en de bijbehorende normeringen voor de gezondheidszorg (NEN 7510 e.v.).

Marcel: “We zijn destijds begonnen met zo’n 70 aansluitingen, maar door allerlei ontwikkelingen en samenwerkingen zijn er daar nu nog 32 van over. Van ons netwerk maken 80 huisartsen en 500 medewerkers gebruik. Het uitgangspunt was en is nog altijd ‘functioneel verbinden, veilig en efficiënt informatie uitwisselen en een eenduidige manier van werken’. Dat is gelukt: op alle locaties staat dezelfde, door Fujitsu geleverde hardware en kunnen medewerkers 24/7 inloggen op hun eigen omgeving via het zorgportaal.”

Deventer Ziekenhuis

Interessantere businesscase

Fujitsu Technology Solutions, met name in de persoon van Teamleider healthcare Ron Klaas, was een belangrijke spil in de aanleg van het Salland Net Breedband netwerk. Ron: “Destijds werd ons gevraagd een offerte naast die van KPN te leggen. Samen met Relined kwamen wij uit op een veel interessantere businesscase, met aanzienlijk meer capaciteit bovendien. De keuze voor het Deventer Ziekenhuis was dan ook snel gemaakt. De aanleg van het netwerk, de aansluiting op het Relined-netwerk en de actieve apparatuur is door ons geregeld. Als eigenaar van het netwerk levert Relined de verbindingen en is het verantwoordelijk voor het fysieke onderhoud van het glas. Wij doen de dagelijkse support.”

“Samen met Relined konden wij als Fujitsu een veel interessantere businesscase neerleggen, met aanzienlijk meer capaciteit bovendien.” – Ron Klaas, Teamleider healthcare, Fujitsu Technology Solutions

Solidariteitsprincipe

Marcel: “Bij de exploitatie van het Salland Net Breedband gaan we uit van het solidariteitsprincipe. Dat houdt in dat de aangesloten locaties afrekenen op basis van hun aantal actieve patiënten. Zo kunnen we ook de kleinere locaties tot ver buiten de regio aansluiten. Via het netwerk bieden we ook VoIP als dienst aan en leveren we remote support op de werkplekken. Voor de uitvoering van projecten werken we veel samen met Projectmanager Hans Meulman van Fujitsu. Ook die samenwerking verloopt naar volle tevredenheid. Alle data en applicaties worden centraal opgeslagen in de kelder van ons ziekenhuis. Het netwerk is zeer stabiel en biedt alle capaciteit hiervoor. We hebben dan ook amper te maken met storingen.”

“De samenwerking tussen het Deventer Ziekenhuis, Fujitsu en Relined is proactief en verloopt soepel. De SLA voldoet in alle opzichten en voor werkzaamheden informeren we elkaar zo vroeg mogelijk. Zo kunnen we rekening houden met vergunningen, dagelijkse activiteiten en planningen.” – Marcel Hemels, Head of Support & Service ICT-TD, Deventer Ziekenhuis