Dark Fiber: wat is het en voor wie is het geschikt?

Zoekt u een verbinding die snel, betrouwbaar én schaalbaar is? Dan is Dark Fiber voor u de oplossing. Lees wat het inhoudt en wat voor mogelijkheden het u als organisatie biedt.

Wat is Dark Fiber?

Dark Fiber is onbelichte glasvezel – letterlijk. Zonder de actieve apparatuur die nodig is voor het verzenden en ontvangen van data, blijft de fiber namelijk onbelicht.

Je zou dus kunnen stellen dat Dark Fiber gewoon een kabel is, die in de grond ligt. Niet heel spannend, toch?

Het tegendeel is waar! Deze innovatieve kabel biedt namelijk mogelijkheden voor bedrijven en organisaties; heel veel mogelijkheden.

Met Dark Fiber creëert u namelijk een eigen verbinding tussen meerdere locaties, bijvoorbeeld tussen vestigingen van uw organisatie.

Zomaar drie voordelen:

 1. Ongelimiteerde bandbreedte
 2. Supersnelle schaalbaarheid
 3. Complete controle

En dat volledig in eigen beheer!

Maar voordat we verder ingaan op deze voordelen, leggen we uit wat Dark Fiber precies inhoudt en hoe glasvezelverbindingen werken.

De achtergrond van Dark Fiber

Dark Fiber, oftewel onbelichte glasvezel, is glasvezel waar nog geen actieve apparatuur op aangesloten is.

Nederland – en ook Duitsland – beschikt over een uitstekende glasvezelinfrastructuur. Deze netwerken zijn aangelegd door bijvoorbeeld:

 1. netwerkbeheerders van grotere organisaties, in gebieden waar veel bedrijven gevestigd zijn;
 2. gemeenten en stichtingen, of samenwerkingen tussenbeide – al dan niet met subsidie;
 3. infrastructuurbeheerders, zoals ProRail met een eigen glasvezelnetwerk om alle wissels in het spoornetwerk aan te sturen.

Van een groot gedeelte wordt echter niet de volledige capaciteit gebruikt. En waarom zou u een nieuw netwerk aanleggen als u ook gebruik kunt maken van bestaande netwerken? Dat is waar Relined Fiber Network u bij helpt.

Wij hebben toegang tot een landelijk dekkend glasvezelnetwerk van zowel grote als kleine aanbieders en stellen deze commercieel beschikbaar aan de markt.

Onze netwerken

Glasvezel – de theorie

Een glasvezel is een flinterdunne vezel van zeer helder glas, met een dikte van slechts 125 tot 250 micron. Dit is vergelijkbaar met één mensenhaar. De vezel bestaat uit een zeer dunne kern die versmolten is met een dikkere mantel.

Om data over lange afstanden te verzenden, wordt met een laser licht gestuurd door de vezel. Het licht in de vezel maakt hierbij een kleine hoek met de buitenkant, wat zorgt voor interne reflectie. Hierdoor blijft het licht in de vezel.

De snelheid van het versturen van de informatie is afhankelijk van de laser. Hoe sneller deze aan- en uitsignalen stuurt, hoe sneller het verkeer.

Twee soorten glasvezel

Er zijn twee soorten glasvezel:

 1. de multi-mode
 2. en de single-mode.
De single-mode

Een single-mode (enkelgolvige) glasvezel is geschikt voor langere afstanden en hoge bit-snelheden, oftewel zeer snel dataverkeer. Bij zeer snel dataverkeer kunt u denken aan snelheden van meer dan één terabit per seconde. Deze snelheid wordt behaald doordat de kabel een kleine kern heeft (ca. 9 micrometer). Het licht wordt hierdoor recht door de kabel verplaatst en dus niet teruggekaatst door de buitenzijde van de kern. Bij multi-mode vezels is dit wel het geval. Omdat een laser gebruikt wordt, is de apparatuur relatief duurder.

Single Mode glasvezel

De multi-mode

De tweede soort is de multi-mode (meergolvige) glasvezel. Deze is ideaal voor het versturen van data over relatief korte afstanden, met gemiddelde snelheden en een hoge bandbreedte. Omdat bij dit type glasvezel gebruik wordt gemaakt van LED of VCSEL in plaats van laser, is de benodigde apparatuur een stuk goedkoper. De kern van deze glasvezel heeft een grotere diameter, wat lichtverstrooiing veroorzaakt. Hierbij kan bandbreedteverlies worden voorkomen.

Multi Mode glasvezel

Mogelijkheden met Dark Fiber

Met Dark Fiber is een directe verbinding tussen twee locaties mogelijk, bijvoorbeeld tussen twee vestigingen van uw organisatie, twee datacenters of tussen een datacenter en uw kantoorpand.

Een directe verbinding tussen twee locaties wordt een linkverbinding genoemd. Omdat u niet afhankelijk bent van externe glasvezelaanbieders, kunt u uw ‘eigen’ stukje glasvezel geheel naar eigen wens inrichten.

Een linkverbinding

Linkverbinding

Een redundante verbinding

Een andere mogelijkheid is een redundante verbinding, een zogenaamde ‘ringstructuur’. Met deze constructie kan data verzonden worden via verschillende routes, zodat het geheel goed blijft functioneren, ook als een van de onderdelen uitvalt.

Een redundante verbinding

Voor wie is het geschikt?

Aan het inrichten van een eigen netwerk zijn investeringen verbonden. Denk aan de aanschaf van routers, het tot stand brengen van verbindingen en in sommige gevallen het doortrekken van glasvezel naar een bedrijfspand.

Toch is een eigen netwerk op de lange termijn voordeliger dan kiezen voor bandbreedtedienst. In het laatste geval huurt u capaciteit bij een serviceprovider en maakt u gebruik van een gedeeld netwerk. U bent afhankelijk van de keuze in dienstverlening en in geval van extra diensten of bandbreedtes worden extra kosten in rekening gebracht.

Bovendien is een eigen netwerk voor organisaties waar de veiligheid van data zeer belangrijk is veel geschikter. Zij hebben zelf alles in de hand en zijn de enige gebruiker van het netwerk.

Hiermee beantwoorden we ook de vraag voor wie een eigen netwerk geschikt is:

Een eigen Dark Fiber verbinding is geschikt voor grotere bedrijven en organisaties die behoefte hebben aan stabiele, betrouwbare en veilige verbindingen. Verbindingen die bovendien eenvoudig schaalbaar zijn.

Deze bedrijven of organisaties hebben vaak ook behoefte aan een grote beschikbare bandbreedte en hebben graag volledige controle over een eigen netwerk. Denk aan datacenters, netwerkleveranciers, ISP’s, hostingbedrijven en system integrators. Maar ook aan bedrijven in de branches grootzakelijk, zorg en overheid.

Bekijk sectoren

De voordelen van Dark Fiber

Dark Fiber biedt de basis voor een eigen toekomstgericht netwerk. Omdat glasvezelnetwerken in ons land veelvuldig aanwezig zijn, is het niet nodig om zelf een netwerk aan te leggen. Vaak kan gebruik worden gemaakt van een bestaand netwerk, waar alleen de last mile naar de locatie wordt aangegraven. Aan de hand van zelfgekozen apparatuur kunt u met bestaande glasvezel een eigen netwerk opbouwen, geheel naar eigen behoefte.

We zetten de voordelen voor u op een rij:

 1. Ongelimiteerde bandbreedte

De bandbreedte die een organisatie dankzij Dark Fiber krijgt is enorm – of eigenlijk zelfs ongelimiteerd. Dit resulteert in een snelle verzending van data én een optimale connectiviteit voor de gebruiker. U betaalt alleen voor de glasvezelverbinding en de apparatuur, niet per Mbits of Gbits. Bij een bandbreedtedienst is dat laatste wel het geval.

 1. Schaalbaarheid

Een ander voordeel is schaalbaarheid. Omdat u zelf controle heeft over de apparatuur, is opschalen op basis van uw eigen connectiviteitbehoefte mogelijk. Mocht u dus extra bandbreedte willen toewijzen aan een dienst of extra diensten willen toevoegen aan het netwerk, is dat zo geregeld. U hoeft hiervoor geen extra bandbreedte in te kopen.

 1. Volledige controle

Dit leidt meteen naar een volgend voordeel: volledige controle. Een organisatie bouwt een eigen netwerk op en kan een eigen netwerkstrategie ontwikkelen. Strategische keuzes rondom het inrichten, beheren en beveiligen van het netwerk maakt u zelf. U kunt zelf bepalen met welke dienstverleners u wilt samenwerken, bijvoorbeeld waar u internetdiensten vandaan haalt. Dit is een groot voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld IP-VPN.

Kortom, als organisatie bent u niet afhankelijk van de partners van een derde partij. U houdt hiermee niet alleen de volledige controle over het beheer en onderhoud van het netwerk, maar ook over de projectkosten.

 1. Encryptie

Organisaties – met name zorg-, overheids- en financiële instellingen – moeten tegenwoordig steeds vaker kunnen aantonen dat ze in control zijn en op verantwoorde wijze omgaan met persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie. Een belangrijke ontwikkeling op dit gebied is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 voor elke onderneming van toepassing is. Een veilige verbinding is op dit moment dan ook een hot topic.

Dark Fiber heeft hierbij een streepje voor. Gehuurde verbindingen en een eigen glasvezelverbinding gaan beide via publieke grond, waardoor mogelijk ‘ingebroken’ kan worden. Maar omdat bij een eigen netwerk de belichtingsapparatuur in eigen beheer is, heeft u (meer) controle over de veiligheid van een verbinding, bijvoorbeeld met encryptie.

Ook is het mogelijk extra encryptie te implementeren op het signaal. Dit wil zeggen: een extra stukje veiligheid, doordat u beveiligt per golflengte (kleur), oftewel per verbinding.

Een voordeel van encryptie op glasvezelniveau is dat het een stuk minder vertraging veroorzaakt dan encryptie op hoger gelegen lagen. Het implementeren van encryptie is vooral relevant voor organisaties die werken met gevoelige data.

Dark Fiber biedt eveneens verbeterde cloud- en back-upmogelijkheden. Ook dit draagt bij aan de veiligheid van uw data.

Datacenters

De veiligheid van een eigen glasvezelnetwerk wordt nog eens versterkt als de aangesloten bedrijfskritische ICT-apparatuur wordt ondergebracht in goed beveiligde datacenters.

Inmiddels heeft Relined ruim 110 carrier neutrale datacenters in Nederland en Duitsland (redundant) op het Dark Fiber netwerk aangesloten. Deze datacenters bevinden zich vrijwel altijd op goed beveiligde terreinen, bijvoorbeeld bij 380 kV netwerkstations van TenneT, diverse eigen Relined regeneratielocaties en bij een veelheid aan datacenterpartners. Hierdoor is op vrijwel elke locatie optimale veiligheid gegarandeerd.

Hoe wordt een netwerk aangelegd?

Hoewel ons land over een uitgebreid glasvezelnetwerk beschikt, moet op sommige plekken nog steeds glasvezel aangelegd worden. Vaak gaat het om het aangraven van de last mile naar de locatie.

Aangraven

Het aanleggen van ‘the last mile’ begint met het graven van geulen in de grond, van 70 centimeter diep en zo’n 30 centimeter breed.

We kiezen voor een graafdiepte van 70 centimeter, omdat onze buizen doorgaans een diameter van 4 tot 5 centimeter hebben. Als deze op de bodem van de geul liggen, is er een dekking van ca. 65 centimeter tot het maaiveld. Een dekking moet minimaal 60 centimeter zijn. Zo hebben we altijd 5 centimeter speling.

Als we tijdens het graven obstakels als uitritten, rioleringen, wegen en wateren tegenkomen, wordt gebruikgemaakt van alternatieve methodes, zoals:

 1. gestuurde grondboring,
 2. boogzinkers,
 3. persing, en
 4. avegaar (horizontaal persboren).

Gestuurde grondboring

Bij gestuurde grondboring graven we letterlijk onder de genoemde obstakels door. Maar ook onder ondergrondse obstakels, zoals rioleringen, boomwortels, kabels en leidingen. Dieptes tot 10 meter zijn hier geen enkel probleem en dankzij speciale berekeningen en grondonderzoeken zijn ook grotere dieptes mogelijk.

Deze methode wordt ook toegepast om bijvoorbeeld parkeerplaatsen/terreinen en smalle trottoirs met vele inritten te passeren. Hier wordt een vrij punt gekozen en vervolgens geboord tot een diepte van ca. 2 meter. Deze diepte houden we aan tot we de gewenste locatie bereiken.

Met gestuurde grondboring wordt met behulp van een mantelbuis een doorgang gemaakt, waar kabels en leidingen doorheen getrokken kunnen worden, zonder overlast te veroorzaken in de nabije omgeving. Afstanden tot honderden meters kunnen in één keer worden overbrugd.

Gestuurde boring | Aanleg glasvezel

Boogzinkers

Het toepassen van boogzinkers is een tweede techniek, waarbij het maken van geulen niet nodig is. Boogzinkers zijn gebogen buizen die de grond in worden gedrukt. Met deze kromme buizen kan een bepaalde hoek gemaakt worden, om obstakels zoals andere leidingen, wateren en wegen mee te ontwijken.

Deze methode wordt vooral gebruikt om korte afstanden tot ca. 25 meter te overbruggen, voornamelijk bij het kruisen van sloten.

Boogzinkers | Aanleg glasvezel

Persen

Een derde methode is persen. Deze sleufloze techniek wordt gebruikt om korte afstanden tot zo’n 15 meter te overbruggen. Het is een redelijk eenvoudige methode, waarbij een stalen buis met een raketboor (bodemraket) horizontaal de grond in wordt geperst.

Om dit mogelijk te maken, worden eerst twee putten gegraven: de persput (met een lengte van ca. 6 meter of in de lengte van de sleuf) en de ontvangstput. De metalen buis wordt van de ene naar de andere put geperst.

Persen | Aanleg glasvezel

Avegaar (horizontaal persboren)

Een vierde methode is avegaar (horizontaal persboren). Met deze methode verdringen we geen grond. Er wordt een gat geboord dat meteen wordt opgevuld met een mantelbuis.

Het voordeel van deze methode is dat verzakking niet mogelijk is en dat het toegepast kan worden als er weinig ruimte is voor pers- en ontvangstputten, bijvoorbeeld bij smalle straten waar niet afgeperst kan worden met een raket. Het nadeel van deze methode is dat hij tijdrovend en duur is.

Blazen van glasvezel

Na het graven wordt een HDPE-buis in de geulen uitgerold. Om deze buis optimaal te gebruiken, wordt een viertal zogeheten subducts (geleidebuizen) door de buis heen geblazen. Door meerdere van deze geleidebuizen te gebruiken, kan ook meer glasvezel geblazen worden en kunnen dus meer kabelexploitanten gebruikmaken van het glasvezelnetwerk.

Het blazen gebeurt met een luchtdruk van ca. 10 bar en met zo’n 17 kuub per uur. De gecreëerde ‘wervelwind’ zorgt ervoor dat de kleine buizen en de glasvezel gaan zweven en uiteindelijk door de HDPE-buis geblazen worden. De lichte groeven in de buis leiden dit in goede banen.

De buizen kunnen 400 tot 500 meter ver geblazen worden, de glasvezel minimaal 600 meter en vaak wel rond de 1.000 meter ver.

Blazen van glasvezel

Handhole

Het blazen wordt meestal vanuit een man- of handhole gedaan. Deze plaatsen we op de gehele route om de 6 kilometer (afhankelijk van de haspellengte). Een man- of handhole is een kunststof lasdoos van een halve meter bij een meter waar één of meerdere HDPE-buizen op uit komen. In deze handholes worden de kabels doorgelast (met behulp van fusielassen). Ook biedt dit de mogelijkheid om te kunnen aftakken. Er wordt dan een derde kabel in de handhole aangebracht, die uiteindelijk bij de klant terechtkomt.

Handhole | Dark Fiber netwerk

Afmonteren

Vanuit de grond wordt de klantlocatie benaderd. Soms kunnen we gebruikmaken van een bestaande geveldoorvoer, maar boren we zelf een gas- en waterdichte geveldoorvoer met een diamantboor. Hiermee kunnen we de HDPE met glasvezel in het pand krijgen.

Vaak komt glasvezel via de kelder een pand binnen. Vanuit de kelder brengen we de glasvezelkabel naar de gewenste locatie.

Maar met alleen de glasvezel kan een organisatie nog niet veel. Daarom worden de kabels ook afgemonteerd, meestal met behulp van een glaslade waarbij het einde van de kabel op connectoren (pigtails) wordt gezet. Op deze connectoren kunt u de apparatuur aansluiten.

Conclusie

Organisaties en bedrijven kunnen veel baat hebben bij Dark Fiber. Waarom? Deze onbelichte glasvezel biedt een zeer veilige, stabiele en snelle verbinding én de mogelijkheid om een netwerk naar eigen behoefte in te richten, op te schalen en te beveiligen.