Corona versterkt de behoefte aan goede connectiviteit

Het coronavirus heeft de digitalisering in de zorg versneld. Online uitwisseling van patiënten-informatie, consults op afstand en thuismetingen; het is een greep uit de digitale middelen die zorginstellingen nu inzetten. De toegenomen digitalisering vraagt wel om goede, betrouwbare en veilige connectiviteit. Dark Fiber wordt steeds vaker als de oplossing gezien. Onze specialist binnen de gezondheidszorg, Edwin de Steenhuijsen Piters, had meer contact dan ooit met zorginstellingen en system integrators, die vaak de diensten regelen voor deze instellingen. Wij vroegen Edwin naar zijn visie voor de toekomst.

De coronacrisis versterkt de behoefte aan goede connectiviteit

Digitalisering kwam eerder in de zorg niet overal van de grond, omdat zorginstellingen enthousiast, maar ook voorzichtig zijn. Sinds corona is alles anders. Digitale middelen die men wel op het netvlies had maar nog niet zo vaak had gebruikt, worden nu ingezet om zorg te kunnen blijven verlenen.

Edwin: “eHealth stond al op de agenda bij zorginstellingen, maar niet altijd bovenaan. COVID-19 heeft hier verandering in gebracht. Zetten zorginstellingen voorheen babystapjes, nu maken ze reuzensprongen. Deze nieuwe ontwikkelingen worden – hoe heftig de afgelopen maanden ook zijn geweest – als positief gezien. Ik heb regelmatig contact met partijen binnen de zorgsector en de verandering is voelbaar. Digitalisering maakt zorg efficiënter. Connectiviteit, nodig om eHealth toe te kunnen passen, is een basisbehoefte geworden. En om connectiviteit te kunnen leveren, is een betrouwbare snelweg nodig. Dark Fiber wordt steeds vaker als potentiële snelweg gezien.”

De trends op het gebied van digitalisering in de zorg

Het afgelopen jaar was hectisch voor alle zorginstellingen. Zorgprofessionals werkten dag en nacht om optimale zorg te kunnen verlenen. Ook de werkwijze binnen de zorginstellingen moest anders. Er werd gezocht naar manieren om communicatie tussen patiënten en professionals, professionals en naasten én professionals onderling mogelijk te maken, zonder echte fysieke contactmomenten. Videobellen bleek een goed, veilig en minder tijdrovend alternatief voor een bezoek aan een zorgmedewerker. Er wordt gebruikgemaakt van elektronische patiëntdossiers, apps en thuismetingen, en bovendien worden digitale middelen ingezet voor webinars, vergaderingen en het volgen van cursussen. De digitalisering in de zorg stelt nieuwe eisen aan connectiviteit.

Hoe gaan zorginstellingen hiermee om?

Edwin: “Corona vereist flink wat creativiteit en wendbaarheid van zorginstellingen, en zorgt voor extra druk op de IT-infrastructuur. De hoeveelheid data die verstuurd wordt, neemt immens toe, waardoor veel meer bandbreedte nodig is. Bovendien moet al het dataverkeer op veilige wijze plaatsvinden, zéker omdat cybercriminelen meer dan ooit toeslaan. In het begin zochten zorginstellingen snel naar (tijdelijke) oplossingen om connectiviteit te kunnen leveren. Nu, een half jaar verder, wordt door instellingen gereflecteerd. Wat ging goed? Wat kan beter? Hoe houden we onze data veilig en 24/7 beschikbaar? Ze zijn druk met het optimaliseren van hun IT-infrastructuur en wij worden als leverancier van Dark Fiber steeds vaker meegenomen in dit proces. Wij kunnen de basis leveren waarmee zij een betrouwbare infrastructuur opbouwen en inspelen op de vele digitale zorgtrends die voortgezet zullen worden, ook na de coronapandemie.”

Belangrijkste trends die de behoefte aan connectiviteit versterken

Mobiele oplossingen voor patiënten: Er zijn vele mobiele toepassingen en devices die patiënten helpen bij het zelf meten en volgen van hun gezondheidstoestand. Dit betrekt de patiënt meer bij het zorgproces. In 2020 zijn bijvoorbeeld COVID-19 tracking-apps veelvuldig gedownload.

Digitale Consults: Zorgverlening op afstand met behulp van video conferencing en speciale zorgapplicaties is enorm toegenomen. Met name doktersconsultaties in combinatie met thuismetingen zijn een uitkomst om fysiek contact te mijden.

Diagnoses met kunstmatige intelligentie: Kunstmatige intelligentie om medische gegevens te analyseren en inzichten te leveren door data van verschillende bronnen te combineren, kan helpen met vroege diagnoses of preventieve behandelingen. Hiervoor is toegang nodig tot data van veel verschillende bronnen.

Digitale dossiers: Digitalisering van patiëntgegevens en elektronische patiëntdossiers zijn noodzakelijk. Hierdoor kunnen zorgprocessen verbeterd worden, krijgen patiënten op afstand toegang tot hun gegevens en kan kunstmatige intelligentie ten behoeve van diagnoses ondersteund worden. Het waarborgen van de dataprivacy en correctheid van deze data is een grote uitdaging.

De coronacrisis versterkt de behoefte aan goede connectiviteit

Blijven deze zorgtrends postcorona?

Edwin: “Zeker weten! De uitgestelde zorg dient ingehaald te worden en dit gaat heel wat maanden duren. Door de inzet van digitale middelen kan efficiëntere zorg verleend worden. Hoe bar de situatie ook is, zorginstellingen zien dat nu in. Er wordt niet meer gesproken over tijdelijke oplossingen, maar over het nieuwe normaal. En in het nieuwe normaal is goede connectiviteit een basisbehoefte.”

Wat is goede connectiviteit?

Het begint bij een goede basis, een stabiele IT-infrastructuur. De verbindingen dienen betrouwbaar, veilig en schaalbaar te zijn. Daarnaast is het van groot belang dat de continuïteit van deze verbindingen gewaarborgd blijft, bijvoorbeeld met redundantie. Indien verbindingen redundant – oftewel: fysiek gescheiden, zónder kruisingen – zijn, is de kans op uitval van het gehele netwerk nihil. Met Relined’s Dark Fiber netwerk kan bovenstaande gerealiseerd worden.Welk effect hebben deze ontwikkelingen op onze dienstverlening?

“Het aantal zorgaanvragen neemt toe, zowel van zorginstellingen als van system integrators die vaak de diensten leveren. Ik verwacht in het nieuwe jaar een nog explosievere vraag goede connectiviteit. En dat Dark Fiber hiervoor als basis wordt ingezet. Het toenemende aantal aanvragen van system integrators heeft tevens te maken met contracten die nu na 7 of 10 jaar aflopen. De markt is nu veel gunstiger voor deze partijen. Instellingen die destijds één wave hadden, kunnen nu kiezen voor eigen Dark Fiber. Er kan meer kwaliteit geleverd worden voor hetzelfde geld of hetzelfde voor veel minder geld. En dat biedt tal van mogelijkheden voor zorginstellingen”, aldus Edwin.

Relined Fiber Network

Relined kan u helpen met het creëren van een betrouwbaar IT-netwerk voor uw zorginstelling. Met behulp van ons landelijk dekkend en fijnmazige Dark Fiber-netwerk. Wij kunnen uw stabiele verbinding van A naar B redundant leveren. Omdat u deze Dark Fiber-verbinding met eigen apparatuur belicht, heeft u meer controle over de veiligheid van uw verbindingen en kunt u bovendien zeer eenvoudig opschalen, indien dat nodig is in de toekomst. Wilt u uw data nóg beter beveiligen, dan kan encryptie geïmplementeerd worden op het (licht)signaal.