Redundantie: essentieel als u afhankelijk bent van uw netwerk

Met de toenemende digitalisering van onze maatschappij vertrouwen we meer en meer op ons netwerk. Deze moet niet alleen veilig en snel zijn, maar moet ook altijd beschikbaar zijn om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

Hoe betrouwbaar is het netwerk van uw organisatie? Is uw netwerk bestand tegen onverwachte storingen en onderhoud?

 • Functioneert uw netwerk nog steeds als een verbinding wegvalt? Schakelt deze over op een alternatieve route?
 • Of heeft u een enkele verbinding?

In dit laatste geval, wanneer deze verbinding wegvalt, zal uw hele netwerk onbereikbaar zijn.

In sommige gevallen kan dit betekenen dat bedrijfskritische processen van een organisatie stil komen te liggen. Applicaties, online systemen en data kunnen dan tijdelijk ontoegankelijk zijn en klanten of cliënten kunnen niet worden bereikt.  Kortom: u kunt niet meer naar behoren uw werk uitvoeren.

Is deze situatie op u van toepassing? Anders gezegd: is uw netwerk essentieel voor uw bedrijfsprocessen en zijn de gevolgen van uitval cruciaal? Zoja, dan is een redundant netwerk voor u de oplossing.

In deze blog leest u hoe redundante netwerken u kunnen helpen de gevolgen van uitval van verbindingen tot een minimum te beperken.

Consequenties van het uitvallen van netwerkverbindingen

U kunt als beste inschatten wat de impact is van het uitvallen van een netwerk voor uw bedrijf of organisatie.

 • Kunt u (gedeeltelijk) doorwerken?
 • Zijn er voor uw personeel andere manieren denkbaar om het werk te doen?
 • Welk effect heeft dit voor uw klanten of cliënten?
 • Kunt u ze nog steeds helpen of ligt de dienstverlening, tijdens de uitval, stil?
 • Wat betekent dit voor uw bedrijfscontinuïteit?
 • Zult u schade ondervinden (ook bijvoorbeeld aan uw imago)?
 • Is het van invloed op uw omzet?

Al deze zaken moeten overwogen worden. Als deze gevolgen inderdaad van groot belang worden geacht, kunt u gebaat zijn bij een netwerk met redundante verbindingen.

In sommige gevallen zijn redundante verbindingen essentieel.

 • Bijvoorbeeld in ziekenhuizen waar de zorg altijd toegankelijk moet zijn en patiëntengegevens 24/7 beschikbaar moeten zijn. Zonder deze essentiële informatie bent u veel minder goed in staat een juiste behandeling te starten.
 • Of in het onderwijs waar afstandsonderwijs een steeds groter onderdeel wordt van de leerstof.  Hoe kunt u daarin voorzien als de verbinding uitvalt?
 • En dan zijn er nog bijvoorbeeld verschillende overheidsorganen welke hun diensten niet aan kunnen bieden aan de burgers als het netwerk niet beschikbaar is.

Als u deze situaties wilt voorkomen kan een redundant netwerk daar in 99,99% in voorzien.

Wat is redundantie?

Bij een redundant netwerk maak je gebruik van meerdere verbindingen. Dit kan bijvoorbeeld een ring-structuur zijn, waarbij data zowel linksom als rechtsom benaderd kan worden. Wanneer er dan een route wegvalt (bijvoorbeeld door een breuk in de kabel) dan kan het netwerk nog steeds functioneren via de andere route.

Belangrijk hierbij is dat we het dus echt over twee fysiek gescheiden kabels en routes hebben. Twee verschillende service providers kunnen bijvoorbeeld voor hun netwerk precies dezelfde kabel gebruiken. Of een gedeelte van dezelfde route. Dit soort constructies kunnen alsnog voor grote problemen zorgen wanneer er een beschadiging optreedt of wanneer er onderhoud aan een kabel uitgevoerd moet worden.

In het geval van volledige redundantie – dus gescheiden kabels – kan dit niet gebeuren en brengt u het uitvalrisico terug naar zo goed als nul.

Hoe bereikt u volledige redundantie?

Bovenstaande uitleg laat het goed zien: door een infrastructuur te creëren, die bestaat uit meerdere verbindingen.

 • Elk van deze verbindingen volgt een eigen unieke route binnen het netwerk.
 • Deze routes mogen niet kruisen en mogen niet door dezelfde kabel of via dezelfde wegen lopen.
 • Als uw organisatie meerdere locaties heeft of u slaat uw data extern op, bijvoorbeeld in een datacenter, dan moeten die verbindingen ook redundant zijn.

Dit klinkt misschien ingewikkeld, maar dat hoeft het niet te zijn. U kunt dit allemaal realiseren door gebruik te maken van ons betrouwbare Dark Fiber netwerk.

Graag spreken we de verschillende mogelijkheden met u door. Heeft al een verbinding ondergebracht bij een andere partij? Wij kunnen voor u onderzoeken of  uw verbinding redundant is en zo niet, hoe u deze zou kunnen realiseren.

Een goede infrastructuur is de basis voor uw organisatie en wij kunnen een solide basis daarvoor leveren.

Het redundante netwerk van Relined Fiber Network

Als u een gegarandeerde verbinding zoekt kies dan voor een redundant netwerk van Relined Fiber Network. Wij bieden in Noordwest-Europa meer dan 35.000 km glasvezelverbindingen met landelijke, fijnmazige dekkingen in Nederland, Duitsland en Denemarken.

Een groot deel van ons netwerk is gelegen in het netwerk van hoogspanningsmasten en spoordijken. een groot voordeel daarvan is dat we daarmee vaak de kortste route aan kunnen bieden tussen steden. Dit zorgt weer voor de laagst mogelijke demping. Ook zijn deze verbindingen niet publiekelijk toegankelijk en dat maakt ze ook weer veiliger en beter beschermd tegen breuken.

Ons netwerk is volop in ontwikkeling. We gaan nauwe samenwerkingen aan met klanten om met regelmaat nieuwe datacenters redundant aan te kunnen sluiten op ons netwerk.

Wij kunnen u het netwerk bieden dat 100% redundant is. Een netwerk dat bovendien optimaal schaalbaar en zeer betrouwbaar en veilig is.