Disclaimer

Aansprakelijkheid en auteursrecht Relined B.V.

Deze internetsite wordt u aangeboden door Relined B.V.

De inhoud ervan – alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur vanaf het startpunt www.relined.eu – is beschermd op grond van de auteurswet. Van de inhoud van deze site mag niets worden gekopieerd en aan de inhoud mag niets worden veranderd. Relined zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid.

Relined B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang tot www.relined.eu, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op deze internetsite. Het gestelde in de vorige zin geldt eveneens voor toegang tot en gegevens en informatie op sites, waarvan op deze site links zijn opgenomen. Alle gegevens die u naar www.relined.eu stuurt dienen juist te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.