Longhaul netwerk

Dark Fiber Europe

Het Dark Fiber netwerk van Relined omvat, mede dankzij onze preferred suppliers BT, ProRail, NGN, TenneT, Energinet én onze partnernetwerken, 50,825 kilometer aan glasvezelkabels. Ruim 13.825 kilometer in Nederland, 32.000 in Duitsland en 5.500 kilometer in Denemarken. In deze landen bieden wij hiermee volledige dekking. Dit betekent dat we verbindingen kunnen realiseren naar praktisch iedere locatie.

We leveren betrouwbare langeafstandsverbindingen én beschikken over een fijnmazig netwerk in verschillende stadskernen. Veel datacenters en kantoorpanden zijn hierop aangesloten.

Daarnaast bieden wij diverse offshore verbindingen aan tussen bijvoorbeeld Nederland en Denemarken en tussen Denemarken en Noorwegen.

Filters:

Longhaul netwerk – dark fiber in Europe

Nederland

Relined levert netwerkcapaciteit door heel Nederland. We bieden een hoge mate aan fijnmazigheid en zijn zeer goed vertegenwoordigd in tien stadskernen in Nederland, waaronder Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen en Amsterdam waar we zelfs een eigen metronetwerk  hebben, waarop bijna iedere carrier-neutrale datacenter, redundant, is aangesloten. Vanuit Nederland hebben wij op diverse strategische plekken interconnectiepunten met onze netwerken in de buurlanden, waaronder een offshore kabel richting Denemarken, diverse punten richting Duitsland en bieden wij ook mogelijkheden richting de UK en België.

Duitsland

Het Dark Fiber netwerk in Duitsland is ook landelijk dekkend. Langeafstandsverbindingen die stadskernen met elkaar moeten verbinden kunnen op deze manier worden gerealiseerd. En binnen de stadskernen is een fijnmazig Dark Fiber netwerk beschikbaar waarop vele kantoren en datacenters zijn aangesloten. In Duitsland beschikken we bovendien over een eigen metronetwerk in Frankfurt, één van de belangrijkste internetknooppunten ter wereld. Wilt u netwerk realiseren naar de buurlanden dan kunnen wij uw verbinding koppelen aan een netwerk in een van de buurlanden, zoals bijvoorbeeld de koppeling met ons Deense netwerk vanaf Rostock.

Denemarken

In Denemarken hebben wij de beschikking over een landelijk dekkend netwerk met vele interconnect mogelijkheden. Via ons offshore netwerk tussen Nederland en Denemarken, de COBRA Fiber Optic Cable, beschikt u over een betrouwbare en snelle verbinding tussen Nederland en Scandinavië. Vanaf Denemarken kunt u ook via één van onze offshore kabels richting Noorwegen en Zweden

Netwerkpartners

Geen netwerk in uw regio? Wellicht kunnen wij uw helpen in samenwerking met een van onze netwerkpartners. Uiteraard tegen dezelfde hoge netwerkeisen.

ILA sites

Regeneratie-apparatuur kunt u bij Relined op strategische punten in het land plaatsen. Vrijwel al onze locaties zijn optimaal beveiligd.

Datacenters lijst

Ons netwerk is altijd in beweging. Geregeld sluiten wij nieuwe, goed beveiligde datacenters (redundant) erop aan. Inmiddels zijn dit er ruim 120!