Waarom een eigen Dark fiber verstandig is

Dark Fiber, ook wel onbelichte glasvezel genoemd, is een term die wordt gebruikt voor glasvezels waar nog geen actieve apparatuur op is aangesloten. De actieve apparatuur verzorgt het zenden en ontvangen van de data door de glasvezel. Zonder de actieve apparatuur blijft de fiber dus letterlijk onbelicht, hier komt de term ‘Dark Fiber’ vandaan.

Maar wat zijn nu de mogelijkheden en voordelen van Dark Fiber voor uw organisatie? Dark Fiber biedt de basis voor een eigen toekomstgericht netwerk. Aan de hand van zelfgekozen apparatuur kunt u met bestaande glasvezel een eigen netwerk opbouwen, geheel naar eigen behoefte.

In deze whitepaper wordt duidelijk wat de tien voornaamste redenen zijn voor Dark Fiber en wat het voor uw organisatie kan betekenen.