We zoomen in op de digitalisering van zorg en waar kansen en uitdagingen liggen.

Samen met Lea Bouwmeester, boundary spanner bij BeBright en voorzitter van de redactieraad ICT & Health benadrukken wij hoe technologie mensen kan emanciperen.

Haar visie op digitale zorg is een interessante. Ze zit volop in het onderwerp van de maatschappij-brede digitalisering.
En richt zich op vraagstukken naar een steeds meer digitale zorg. Dat specifieke accent op zorg is in Bouwmeesters carrière al jaren aanwezig. Voor zij zich nestelde in deze nieuwe rol was zij ruim tien jaar actief als Tweede Kamerlid met als expertisegebied Zorg. Een rol die past bij haar drijfveer om mensen, in dit geval patiënten, een stem te geven die zelf niet de sterkste positie hebben.

Ze onderstreept de noodzaak van digitale zorg en zou liever vandaag dan morgen zien hoe we als samenleving de stap hebben gewaagd van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, iets dat met digitale zorg gerealiseerd kan worden. Bouwmeester voert in haar huidige rol als boundary spanner de dialoog met meerdere partijen die betrokken zijn bij digitale zorg om die stap te zetten. En zij weet: er komt nogal wat kijken bij de digitalisering van zorg. Dit moet goed aangepakt worden.

Aan de hand van Bouwmeesters ervaring en kijk op digitale zorg kijken we in deze whitepaper naar belangrijke vragen als:

  • Hoe maken we ons op voor de digitale zorg?
  • Welke kansen en uitdagingen zien we?
  • Hoe zorgen we voor een veilige omgang met data en hoe richten we connectiviteit betrouwbaar in?

Download de whitepaper en lees snel verder!