Hoe beschermt u uw data en dataverkeer?

Op Data Privacy Day staan we even éxtra stil bij privacy en data-integriteit. Het wordt namelijk steeds belangrijker. Denk maar aan de AVG die burgers daarvoor veel rechten geeft. Om dit te kunnen waarborgen wanneer data tussen verschillende vestigingen of met de cloud worden uitgewisseld, dient u als organisatie in control te zijn. Dark Fiber biedt uw organisatie die mogelijkheid, omdat met Dark Fiber een netwerk gecreëerd kan worden dat volledig naar eigen wens ingericht kan worden.

Hoe beschermt u uw data en dataverkeer

Voldoet uw organisatie al aan alle privacy-eisen?

Vroeger, u was waarschijnlijk nog heel jong, heeft u ook vast via twee blikjes en een lang, strak getrokken touw met een vriendje gesproken. Heerlijk geheimzinnig, want niemand kon meeluisteren naar wat jullie te zeggen hadden. Dat mocht ook niet, want wat jullie zeiden was alleen voor elkaars oren bedoeld.

Op veel momenten geldt de behoefte aan privacy nog steeds. Niemand hoeft te weten wat u met collega’s of klanten bespreekt. Niemand ook, om het van de andere kant te bekijken, hoeft te weten welke klantgegevens uw organisatie bewaart. Zolang uw organisatie en uw klanten maar veilig de foutloze gegevens kunnen inzien.

Dit verdient juist op donderdag 28 januari extra aandacht. Vandaag is het namelijk Data Privacy Day, de dag waarop privacy en de integriteit van privégegevens wereldwijd in de spotlights staan. Ook hier, want databescherming heeft veel te maken met de manier waarop met verschillende locaties verbinding wordt gemaakt.

Databescherming

28 januari is niet zo maar gekozen. Precies veertig jaar geleden ondertekenden Europese landen Convention 108, de eerste internationale regeling waarin de bescherming van persoonlijke data centraal staat. Deelnemende landen verplichtten zich dit fundamenteel recht in wetten vast te leggen.

Die bescherming is sindsdien enorm uitgebreid. Denk aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die burgers vergaande rechten geeft. Ook daarin staat privacy en data-integriteit centraal. De burger moet ervan uit kunnen gaan dat zijn persoonsgegevens correct zijn en blijven, en erop kunnen vertrouwen dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot die informatie.

De beste manier om dat voor elkaar te krijgen?

Dát komt aardig overeen met wat u als kind met een touw en twee blikjes deed. Met uw vriend wilde u de zekerheid dat jullie elkaar op lange afstand konden verstaan, zonder dat anderen mee konden luisteren. Die ene draad, de rechtstreekse verbinding tussen twee vrienden, maakt dat mogelijk.

Het is precies wat Dark Fiber ook biedt. Via Dark Fiber krijgt uw organisatie een fysieke verbinding via glasvezel tussen verschillende vestigingen of naar servers in de cloud. Het is een privéverbinding waar niemand anders bij kan komen.

Dat werkt als volgt. De dikke glasvezelkabels in de grond bestaat uit wel 96 of 144 afzonderlijke glasvezels. Een paar van nog onbelichte glasvezels – vandaar Dark Fiber – wordt voor uw organisatie gereserveerd. Daar waar de glasvezel zich via een knooppunt splitst, worden fysieke verbindingen met de volgende glasvezel aangebracht zodat de kortste route van A naar B kan worden gerealiseerd.

Voordelen Dark Fiber

Deze aanpak biedt veel voordelen. Met Dark Fiber creëert u een eigen glasvezelnetwerk waarover alleen uw organisatie zonder tussenkomst van enige dienstverlener kan communiceren. Het is de manier om data te beschermen én ervoor te zorgen dat deze data zich correct van A naar B verplaatst.

  1. Dark Fiber biedt uw organisatie ook een onbeperkte capaciteit en is dus zeer schaalbaar. Zie het glasvezel als een lege snelweg waarin u zelf mag aangeven hoeveel banen er komen, hoe veel verkeer er op de weg mag. En dat met de snelheid van het licht. De latency is dan ook enorm laag: in een aantal milliseconden reizen gegevens van Amsterdam naar Frankfurt – en weer terug.
  2. Dark Fiber is goed te beheren. In principe kent dit netwerk maar twee entry points, daar waar de glasvezel begint en daar waar deze eindigt. Daardoor is het ook mogelijk de toegang tot de data aan het einde van een netwerk te centraliseren. Werknemers (of klanten) kunnen alleen via die verbinding bij hun data – cruciaal voor een goede beveiliging.
  3.  Uw organisatie heeft de volledige controle. U kunt zelf de inrichting bepalen, hoe wordt omgegaan met het versturen van data, met de Quality of Service. Dit is de beste garantie om de kwaliteit van de data controleren. Ook maakt dit het mogelijk om datastromen te scheiden.

Voor extra bescherming kan het dataverkeer encrypted, ofwel versleuteld worden. U kunt per golflengte (kleur) of per verbinding versleutelen, door de versleuteling in de WDM-apparatuur toe te passen – daar waar op de glasvezel wordt aangesloten. Zo kan iedere bijhorende organisatie of afdeling een eigen versleutelde verbinding krijgen. Dit is bovendien sneller dan encryptie op applicatieniveau. Meer hierover leest u in onze blog over encryptie.

Maar wat als die ene glasvezel uitvalt, vraagt u zich wellicht af?

Nu is die kans klein, maar voor absolute zekerheid kunt u kiezen voor een redundant netwerk, een ringstructuur waarbij data verzonden kan worden via twee verbindingen met elk een eigen, unieke route. Mocht een verbinding uitvallen, dan wordt het verkeer automatisch via de tweede verbinding geleid en blijft het netwerk als geheel goed functioneren.

Redundante Dark Fiber verbinding

Onmisbaar

Dark Fiber is voor veel organisaties al onmisbaar. Voor (publieke) organisaties met verschillende locaties en veel privacygevoelige gegevens bijvoorbeeld is Dark Fiber een uitkomst. Door data via een eigen, gesloten netwerk te delen is de invloed van buiten minimaal en zullen er dus geen verstoringen plaatsvinden. Ook hoeven deze organisaties en hun klanten niet bang te zijn dat informatie via het eigen netwerk naar buiten lekt.

Met de toegenomen eisen rondom privacy en data-integriteit neemt de aandacht voor Dark Fiber toe. Organisaties die op elk moment moeten kunnen aantonen wat er gebeurt met de data die zij beheren, komen snel uit op Dark Fiber. Daarmee heb je controle over waar welke data is en hoe veilig deze wordt beschermd.

Zeker nu de hoeveelheid data en de hoeveelheid toepassingen toenemen én sinds de lockdown in maart vorig jaar de manier van werken radicaal is veranderd – meer mensen die gelijktijdig vanuit verschillende locaties inloggen – wordt het belang van goede dataverbindingen steeds groter. En met Dark Fiber kunt u deze verbindingen creëren.