AVG-proof met Dark Fiber en encryptie

25 mei 2018 was het moment daar. De 28 verschillende privacywetten binnen de Europese Unie werden vervangen door één wet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), internationaal ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. Het betreft een strengere wetgeving, aangepast aan de gedigitaliseerde samenleving van vandaag de dag.

Voor particuliere gebruikers (consumenten) betekent het meer zeggenschap over persoonlijke gegevens en de manier waarop organisaties met deze gegevens omgaan. Voor bedrijven en organisaties die wérken met deze gegevens betekent het strengere eisen op het gebied van veiligheid.

AVG proof met Dark Fiber en encryptie

In deze blog omschrijven we hoe organisaties aan deze eisen kunnen voldoen en op welke manier Dark Fiber en encryptie hier een steentje aan bij kunnen dragen.

Gevolgen voor u als organisatie

Steeds vaker moeten organisaties permanent aan kunnen tonen in control te zijn en dat zij op zorgvuldige wijze omgaan met persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie. Aan de hand van diverse certificeringen wordt al geruime tijd bepaald of een organisatie voldoet aan de juiste beveiligingsnormen. ISO27001 en NEN 7510 zijn de twee bekendste voor het bedrijfsleven, respectievelijk de zorg. Voorheen was de scope van deze certificeringen beperkt tot het genereren en opslaan van data.

Tegenwoordig worden echter ook aan de connectiviteit, en dus het transport van data, hoge eisen gesteld. Dit geldt voor alle organisaties die te maken hebben met persoonsgegevens, maar voorál voor organisaties die werken met zeer gevoelige data. Denk hierbij aan zorg-, overheids- en financiële instellingen.

De AVG staat volledig los van deze certificeringen, maar heeft er wél voor gezorgd dat organisaties zich realiseren dat zij echt werk moeten maken van gegevensbeveiliging. Worden gegevens niet beveiligd, dan kan dat leiden tot datalekken en in het ergste geval misbruik van gegevens. Daar zit de consument niet op te wachten, maar u als organisatie uiteraard ook niet. Daarom moet beveiliging altijd een punt van aandacht blijven. Zéker gezien het feit dat het aantal diefstallen van bedrijfsgegevens en intellectueel eigendom nog altijd toeneemt.

Goede connectiviteit

Uw data zo veilig mogelijk? Het begint met aandacht voor de gehele IT-infrastructuur. Hoogwaardige en stabiele verbindingen zijn namelijk net zo belangrijk als een beveiligde dataopslag. Helemaal omdat data en applicaties steeds vaker buiten de eigen kantooromgeving staan en datatransport dus steeds vaker plaatsvindt. Een goede connectiviteit is bovendien nodig om bedrijfsprocessen soepel te laten verlopen. Maar hoe creëert u zo’n veilige omgeving?

Met Dark Fiber; onbelicht glasvezel waarbij de gebruiker zelf moet zorgen voor apparatuur en diensten. Het betreft een verbinding die niet wordt gedeeld met anderen en die volledig in eigen beheer is. U heeft zelf volledige controle over de connectiviteit en de diensten die daarover lopen. Daarnaast kunt u eenvoudig de Dark Fiber beveiligen middels encryptie, waardoor uw data veilig via een versleutelde lijn kan worden verzonden. Dit maakt Dark Fiber een stuk veiliger dan verbindingen die worden gedeeld en waarbij u afhankelijk bent van een service provider.

Bovendien kunt u opschalen op basis van uw eigen connectiviteitsbehoefte en heeft u beschikking over onbeperkte bandbreedte, zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn voor uw verbinding. Een toekomstgericht netwerk dus! Meer informatie over wat Dark Fiber precies inhoudt en wat voor mogelijkheden en voordelen het uw organisatie biedt, vindt u in onze Dark Fiber blog.

Dark Fiber en veiligheid

Dark Fiber heeft een streepje voor op het gebied van veiligheid, omdat de belichtingsapparatuur onder uw eigen beheer staat. Toch bestaat altijd een kleine kans dat cybercriminelen toeslaan. Om dit risico te minimaliseren, kunt u uw Dark Fiber verbinding beveiligen met behulp van encryptie. Encryptie is het basisbestandsdeel van gegevensbeveiliging. Simpelweg het coderen van gegevens. Op basis van algoritmen (wiskundige technieken) wordt informatie versleuteld en daardoor onleesbaar gemaakt. Enkel na decryptie kan deze informatie weer gelezen worden.

In het geval van optische encryptie wordt de onderste laag, oftewel de glasvezel, volledig beveiligd. Data wordt hierdoor veilig verzonden en er is geen extra beveiliging nodig op de bovenliggende diensten. Deze vorm van encryptie is de meest veilige en biedt veel voordelen ten opzichte van traditionele beveiligingsoplossingen. Zo wordt verkeer gegarandeerd beveiligd, op welk moment dan ook. Daarnaast biedt het maximale doorvoer, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties van de verbinding. Lees meer over encryptie op onze website.

Relined Fiber Network

Relined Fiber Network is leverancier van Dark Fiber. Samen met preferred suppliers beschikken we in Nederland en Duitsland over een landelijk dekkend Dark Fiber netwerk van ruim 29.825 km aan hoogwaardige glasvezelinfrastructuur. Met dit netwerk zijn vele locaties, zoals datacenters, kantoren en zorginstellingen bereikbaar.

Wij denken graag oplossingsgericht met u mee over het opzetten van een schaalbare, betrouwbare en toekomstgerichte netwerkinfrastructuur voor uw organisatie. Bij Relined kiest u voor betrouwbaarheid (ISO 27001), flexibiliteit, ‘afspraak is afspraak’ en kwaliteit (ISO 9001).

En is het voor uw organisatie noodzakelijk of gewenst om encryptie toe te passen? Wellicht omdat u werkzaam bent in een zorg-, overheids- of financiële instelling? Relined kan u helpen met de implementatie van uw eigen Dark Fiber verbinding en de bijbehorende beveiliging. Hiertoe werken we samen met onder anderen Fujitsu en ADVA, die de best passende beveiligingsoplossingen voor uw data en dataverkeer hebben.