Uw Dark Fiber-verbinding nóg veiliger met encryptie

Is mijn data veilig genoeg? Hoe zit het met de transport ervan? Wat zijn de gevolgen als het wél fout gaat en (gevoelige) informatie in verkeerde handen terechtkomt? Het zijn vragen waar organisaties zich steeds vaker mee bezighouden.

De hoeveelheid data die we verzenden, groeit jaarlijks enorm. Helaas nemen cybercriminaliteit en security-incidenten daardoor in dezelfde mate toe. Dit dwingt organisaties – en met name organisaties die werken met zeer gevoelige informatie – hun securitybeleid onder de loep te nemen. Ook de Europese privacywetgeving (AVG) – die 25 mei 2018 van kracht werd – draagt hier zijn steentje aan bij.

Encryptie

Steeds vaker moeten organisaties kunnen aantonen in control te zijn. En dat ze op verantwoorde wijze omgaan met persoons- en bedrijfsgegevens. Lees: zorgen voor digitale beveiliging. Niet alleen de opslag van data moet hierbij beveiligd worden, zéker ook de transport. En dit is waar goede connectiviteit – en dus Dark Fiber – om de hoek komt kijken.

Dark Fiber het meest veilig

Gehuurde en eigen glasvezelverbindingen gaan grotendeels via publieke grond, waardoor mogelijk ‘ingebroken’ kan worden. Glasvezelkabels kunnen – steeds eenvoudiger en met steeds goedkoper wordende apparatuur – afgetapt worden. Data kan hierdoor in verkeerde handen terechtkomen en daar zit u als organisatie natuurlijk niet op te wachten. Een Dark Fiber verbinding is het meest veilig, omdat het een privéverbinding is. Doordat een Dark Fiber netwerk met behulp van eigen apparatuur belicht wordt, heeft u (meer) controle over de veiligheid van uw verbinding.

Wilt u verbindingen nóg beter beveiligen, bijvoorbeeld omdat u met zeer gevoelige data werkt, maar mag het niet ten koste gaan van de snelheid van uw verbinding? Dan kunt u ook encryptie implementeren op het (licht)signaal, oftewel op glasvezelniveau. Dit heet optische encryptie.

Wat is nu precies encryptie?

Encryptie is het basisbestandsdeel van gegevensbeveiliging. Simpelweg het coderen van gegevens. Op basis van algoritmen (wiskundige technieken) wordt informatie versleuteld en daardoor onleesbaar gemaakt. Enkel na decryptie kan deze informatie weer gelezen worden.

Optische encryptie is de meest veilige manier van encryptie en biedt heel wat voordelen ten opzichte van traditionele beveiligingsoplossingen:

  1. Verkeer wordt gegarandeerd beveiligd, op welk moment dan ook, omdat deze oplossing altijd ‘aan’ staat. Bij traditionele beveiligingsmethoden is dit vaak niet het geval. Het in- en uitgaande verkeer wordt vaak ongemoeid gelaten, waardoor data eenvoudig per email (of op andere manieren via het internet) naar buiten gestuurd kan worden.
  2. Het biedt maximale doorvoer, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties, én er is geen extra hardware nodig. De latency toename is zeer gering en bandbreedte wordt efficiënt ingezet, waardoor snelheid niet verloren gaat. Dit in tegenstelling tot encryptie op IP niveau, wat een significant effect heeft op de performance van uw systemen. Encryptie op hogere lagen zorgt voor vertragingen op de servers, waarvoor dan weer additionele hardware nodig is.
  3. Het laatste voordeel van encryptie op het laagste niveau is het aanzienlijk lagere energieverbruik, wat het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevordert.

Is het voor uw organisatie noodzakelijk of gewenst om encryptie toe te passen? Wellicht omdat u werkzaam bent in een zorg-, overheids- of financiële instelling? Relined kan u helpen met de implementatie van uw eigen Dark Fiber verbinding en de bijbehorende beveiliging. Hiertoe werken we samen met onder anderen Fujitsu en ADVA, die de best passende beveiligingsoplossingen voor uw data en dataverkeer hebben.