Relined als gedegen servicepartner van gemeente Alkmaar

Binnen de gemeente Alkmaar wordt door de circa 700 medewerkers intensief gebruik gemaakt van het eigen glasvezelnetwerk. Als we daar de bij de gemeente nauw betrokken zakelijke partners als Alkmaar Sport en Stadswerk072 bij optellen, zijn dat ruim 1.500 gebruikers.

Zij worden bediend door de unit I&A van de gemeente. Bij deze unit is Arnold Berkhout in algemene zin ICT-adviseur van de Alkmaarse bedrijfsfuncties en enkele van haar zakelijke partners. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor het contract- en budgetbeheer. In die hoedanigheid was hij nauw betrokken bij het afsluiten van het meerjarige onderhoudscontract dat de gemeente met Relined Fiber Network afsloot.

Gemeente Alkmaar

Tijdelijke structuren

Alkmaar is een middelgrote gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland met ruim 107.00 inwoners. De gemeente bestond tot eind 2014 uit de stad Alkmaar, Oudorp en een deel van Koedijk. Sinds 2015 omvat de gemeente Alkmaar ook het grondgebied van de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp.

De ambtelijke organisatie van de gemeente Alkmaar is een netwerkorganisatie, die werkt op een programmatische- of projectmatige manier. Alkmaar gaat niet intern op zoek naar antwoorden, maar in samenspraak met de buitenwereld komt het tot creatieve, innovatieve en resultaatgerichte oplossingen. Alkmaar werkt veel met tijdelijke structuren. Op basis van bestuurlijke doelen worden medewerkers, instanties, maatschappelijke partners, burgers en bedrijven bij elkaar gebracht, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het realiseren van het doel.

Landelijke dekking, fijnmazig netwerk

Relined is de toonaangevende en onafhankelijke leverancier van Dark Fiber verbindingen in Noordwest-Europa. Samen met preferred suppliers beschikt Relined in Nederland en Duitsland over een landelijk dekkend en fijnmazig Dark Fiber netwerk van ruim 28.500 kilometer aan hoogwaardige glasvezelinfrastructuur. Met dit netwerk is praktisch iedere locatie bereikbaar. Naast nationale verbindingen en een fijnmazig Dark Fiber netwerk in diverse stadskernen, exploiteert Relined een zeekabel tussen Nederland en Denemarken.

Relined denkt graag met opdrachtgevers mee over het opzetten van een schaalbare, betrouwbare en toekomstgerichte netwerkinfrastructuur voor hun organisatie. Relined biedt betrouwbaarheid, flexibiliteit, ‘afspraak is afspraak’ en kwaliteit.

“Relined is een belangrijke en goed ingevoerde speler in de Nederlandse datacommunicatiewereld. In onze samenwerking staat het gebruik en beheer van ons glasvezelnetwerk en buizen centraal. Met goede kosten-batenverhoudingen en betrouwbare verbindingen.” – Arnold Berkhout, Informatiemanager unit I&A, Gemeente Alkmaar

Verhuur en onderhoud

De unit I&A van de gemeente Alkmaar beschikt over een team automatisering, bestaande uit de onderdelen Systeembeheer, Netwerkbeheer, Telefoonbeheer en een Servicepunt. Daarnaast bestaat het team uit diverse applicatiebeheerders en informatiemanagers. Het team verzorgt het dagelijkse beheer van de automatisering van de gemeente en haar zakelijke partners. Daarnaast adviseert het de organisaties over innovatie en de groeiende toepassing van ICT-hulpmiddelen.

Arnold: “Aan de basis van vrijwel al onze ICT ligt ons eigen betrouwbare glasvezelnetwerk, dat we ook verhuren aan Relined. Zo kunnen zij voldoen aan aanvragen voor glasvezelverbindingen in onze regio. Sinds medio 2018 hebben we onze samenwerking verder uitgebreid en heeft Relined ook het onderhoudscontract overgenomen voor het glasvezelnetwerk. Relined is nu verantwoordelijk voor het verhelpen van fysieke storingen die zich voordoen aan het netwerk.”

Gemeente Alkmaar

Graafrust in de stad

Arnold: “Om de graafrust in de stad zoveel mogelijk te garanderen, hebben wij er als gemeente Alkmaar voor gekozen relatief veel buizen en glasvezelverbindingen aan te leggen. Die worden niet alleen door de gemeente zelf gebruikt, maar ook door een beperkt aantal andere bedrijven, die de verbindingen en buizen met subducts (geleidebuizen voor glasvezels) kunnen huren. Op deze manier komt de doorstroming van de stad niet in gevaar door een wildgroei aan graafwerkzaamheden. Ook kan er vrijwel altijd snel geleverd worden als er nieuwe aanvragen binnen komen voor verbindingen.”

“Dankzij het meerjarige onderhoudscontract met Relined, worden wij volledig ontzorgd als er zich een fysieke storing aan het netwerk voordoet. Een telefoontje naar Relined volstaat om de storing te laten detecteren en adequaat op te lossen. In de praktijk werkt dit heel gemakkelijk voor ons. We beschikken over één A4-tje, waarop kort en bondig de instructies staan hoe te handelen bij het aanmelden en documenteren van storingen. Dit met het oog op een snelle oplossing. Dat is belangrijk, want we zijn natuurlijk in grote mate afhankelijk van onze verbindingen.”

“Wij hebben Relined leren kennen als een betrouwbaar bedrijf, dat goed bekend is in glasvezelland en fysieke storingen snel en adequaat voor ons oplost. Dat blijkt ook uit de deskundige en constructieve inzet van de Relined-medewerkers.” – Arnold Berkhout, Informatiemanager unit I&A, Gemeente Alkmaar

Oplossingsgerichte aanpak

De samenwerking tussen Relined en de gemeente Alkmaar verloopt soepel en naar tevredenheid van beide partijen. Arnold: “Voor de aanmaak van het onderhoudscontract volstonden slechts een paar overlegsessies. Die verliepen in een hele prettige en zeer constructieve sfeer. De aanpak van Relined was daarbij vooral pragmatisch en doelgericht: geen ingewikkelde toestanden of complexe afspraken, maar een oplossingsgerichte aanpak die goed aansluit bij de wensen van de gemeente Alkmaar. En niet alleen wij zijn gelukkig met deze samenwerking, ook de andere bedrijven en organisaties die afnemer zijn van ons glasvezelnetwerk, hebben veel baat bij het onderhoudscontract met Relined. Want ook voor hen geldt natuurlijk dat ze zo snel mogelijk weer online willen zijn bij een storing.”

“De aanpak van Relined was pragmatisch en doelgericht: geen ingewikkelde toestanden of complexe afspraken, maar een oplossingsgerichte aanpak die goed aansluit bij de wensen van de gemeente Alkmaar.” – Arnold.