Snel internet voor Tabor College dankzij Art Of Automation en Relined Fiber Network

Het Tabor College, bestaande uit de scholen d’Ampte, Oscar Romero en Werenfridus, biedt uitdagend en innovatief onderwijs, in een veilige omgeving. De scholengemeenschap is ver op het gebied van digitaal onderwijs en heeft ambitieuze plannen voor de toekomst. Voor deze plannen is echter wel snel internet nodig.

Op de scholen wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van ‘virtual reality’, waarbij leerlingen zich met behulp van een speciale bril in een andere omgeving wanen. Allemaal dataverkeer, waar dus veel bandbreedte voor nodig is. Om een snelle verbinding te kunnen realiseren, heeft het Tabor College de hulp ingeschakeld van Art Of Automation. Door samen te werken met Relined Fiber Network konden zij aan deze vraag voldoen. Dankzij een redundante Dark Fiber backbone van Relined Fiber Network, tussen datacenters in Haarlem en Amsterdam en verschillende POP-stations van Art Of Automation in West-Friesland, kunnen scholen op eenvoudige wijze worden voorzien van snel internet. Het Tabor College kreeg de primeur. Het resultaat: supersnel internet op drie locaties in Hoorn en een kans op internetuitval die nihil is.

Art of Automation

Waar staat het Tabor College voor

Het Tabor College, een scholengemeenschap bestaande uit drie middelbare scholen op verschillende locaties in Hoorn, is vernoemd naar de Taborberg. Deze berg is relatief klein, maar daardoor wél voor iedereen toegankelijk. En dat is precies wat het Tabor College wil zijn: een onderwijsplek die voor iedereen bereikbaar is. Er wordt uitdagend innovatief onderwijs gegeven en gewerkt aan zowel de beste toekomstkansen als aan een goede schooltijd.

Het college is voorstander van digitaal onderwijs. Door middel van digitale middelen kan volgens hen onderwijs op maat geleverd worden. Zo wordt door zowel kinderen als docenten gebruikgemaakt van tablets. Leerlingen kunnen hiermee volledig interactieve lessen volgen en docenten kunnen op hun beurt via een dashboard bekijken hoe zij ervoor staan en waar ze eventueel extra begeleiding bij nodig hebben. Omdat het college ver is op het gebied van digitaal onderwijs en omdat het ambitieuze plannen heeft voor de toekomst, is de betrouwbaarheid van de ICT-omgeving zeer belangrijk. Bovendien is een snelle verbinding noodzakelijk. En waar deze verbinding voorheen nog ‘geknepen’ diende te worden om iedereen te kunnen voorzien, is dat nu niet meer het geval.

Het antwoord op de vraag naar meer connectiviteit

Art Of Automation merkte een tekort aan connectiviteit op in Noord-Holland, met name op scholengemeenschappen en in zorginstellingen. In het kader van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ bieden zij deze instellingen aan om ze tegen zeer aantrekkelijke tarieven aan te sluiten op het glasvezelnetwerk, waardoor meer budget overblijft voor het leveren van zorg en onderwijs . Dit kan eenvoudig gerealiseerd worden, omdat dankzij de redundante backbone, slechts kleine stukken nieuw netwerk aangelegd hoeven te worden. Het Tabor College kreeg de primeur, maar vele andere gemeenschapen zullen nog volgen. Het college zelf is erg blij met deze primeur, omdat zij ambitieuze plannen hebben op het gebied van digitaal onderwijs en ze op deze manier kunnen uitvoeren:

“Het Tabor College wil zoveel mogelijk aansluiten op het niveau en het tempo van de leerling. We willen onze leerlingen uitdagen en motiveren door lesstof spannend en leuk te maken, maar we willen ze óók in staat stellen om in hun eigen tempo te leren. Digitaal onderwijs maakt dit proces een stuk eenvoudiger. We kunnen het ons echter niet veroorloven vertraging of storingen te hebben op het netwerk, omdat zowel leerlingen als docenten er afhankelijk van zijn. Daarom zijn we ook ontzettend blij met deze snelle en betrouwbare Dark Fiber verbinding, welke gerealiseerd wordt door Art Of Automation en Relined Fiber Network”, aldus Raymond van den Berg, hoofd ICT van het Tabor College.

Dankzij deze Dark Fiber verbinding beschikt de scholengemeenschap vanaf begin dit jaar over een internetbandbreedte van maar liefst 20 Gigabit per seconde (dit wás 0,8 Gigabit per seconde). Art Of Automation heeft de scholen – in samenwerking met Relined Fiber Network – aangesloten op een nieuw glasvezelnetwerk, waarmee ze volgens Algemeen Directeur Rik Bruins in één klap ‘de scholengemeenschap met de snelste internetverbinding van Nederland’ worden. En omdat de scholen elk redundant zijn aangesloten op het netwerk, is de kans dat internet uitvalt zéér klein.

Art of Automation

Landelijke dekking, fijnmazig netwerk

Relined is de toonaangevende en onafhankelijke leverancier van Dark Fiber verbindingen in Noordwest-Europa. Samen met preferred suppliers beschikt Relined in Nederland en Duitsland over een landelijk dekkend en fijnmazig Dark Fiber netwerk van ongeveer 30.000 kilometer aan hoogwaardige glasvezelinfrastructuur. Met dit netwerk is praktisch iedere locatie bereikbaar. Naast nationale verbindingen en een fijnmazig Dark Fiber netwerk in diverse stadskernen, exploiteert Relined een zeekabel tussen Nederland en Denemarken.

Relined denkt graag met opdrachtgevers mee over het opzetten van een schaalbare, betrouwbare en toekomstgerichte netwerkinfrastructuur voor hun organisatie. Relined biedt betrouwbaarheid, flexibiliteit, ‘afspraak is afspraak’ en kwaliteit.

Relined werkt al geruime tijd samen met Art Of Automation. Deze samenwerking leidt tot oplossingen voor vele klanten, waarbij Dark Fiber wordt ingezet. Door krachten te bundelen konden Relined en Art Of Automation voldoen aan de behoefte van het Tabor College: een snelle verbinding op drie verschillende locaties. Door gebruik te maken van het bestaande netwerk van Relined kon een backbone gerealiseerd worden tussen de twee datacenters van Art Of Automation in Haarlem en Amsterdam. Verder zijn op deze backboneverbinding diverse uitkoppelpunten in West-Friesland gerealiseerd, de zogenoemde POP-stations, waarop Art Of Automation heel eenvoudig het glasvezelnetwerk naar de locaties van het Tabor College kon koppelen. In de toekomst zullen zij op het backbonenetwerk nog veel meer zorg- en onderwijsinstellingen aansluiten, maar ook bedrijven binnen het dekkingsgebied van AOA glasvezel, de propositie waaronder Art Of Automation haar glasvezeldiensten vermarkt.

Art Of Automation

Art Of Automation, waar David Jacobs als commercieel directeur werkzaam is, staat voor het beschikbaar stellen van hoogwaardige ICT-infrastructuur-dienstverlening, in samenwerking met de klant en andere betrokken partijen en aan een zo breed mogelijk publiek.

“We zien het als onze missie de zakelijke glasvezelinfrastructuur zo laagdrempelig en financieel aantrekkelijk mogelijk te maken voor alle type ondernemers. Dit zodat gebruikers zich kunnen focussen op de primaire bedrijfsprocessen en op het gebied van ICT zoveel mogelijk ontzorgd worden”, aldus David.

Art Of Automation gelooft in de kracht van samenwerking en het bundelen van individuele kwaliteiten. Om deze reden wordt de aanleg, de implementatie en het beheer van de infrastructuur in samenwerking met verschillende partijen gerealiseerd, waaronder ook met Relined Fiber Network.

David: “Relined werkt sinds 2013 met Art Of Automation, maar is voor velen binnen ons bedrijf al langer dan dat een betrouwbare partner. Zo ken ik Relined via mijn vorige werkgever. De samenwerking verloopt soepel. Alle personen waar wij contact mee hebben, kennen onze case meer dan voldoende, tonen er oprecht interesse in en kunnen bovendien een waardevolle bijdrage leveren. Relined neemt bovendien geenszins een positie in die onze concurrentiepositie in het geding kan brengen. Dit maakt het samenwerken nóg prettiger”.