Redundantie: noodzakelijk indien u afhankelijk bent van uw netwerk

20-04-2020

Redundantie: noodzakelijk indien u afhankelijk bent van uw netwerk

In de huidige digitaliserende samenleving zijn we steeds meer afhankelijk van ons netwerk. Dit netwerk dient niet alleen veilig en snel te zijn, maar ook te allen tijde beschikbaar om ervoor te zorgen dat bedrijfscontinuïteit wordt gewaarborgd.

Hoe zit het met uw organisatie of instelling? Is uw netwerk bestand tegen onverwachte storingen of onderhoudswerkzaamheden?

redundantie
 • Heeft u het zo ingericht dat uw netwerk bij uitval van een verbinding alsnog beschikbaar blijft, via een alternatieve route?
 • Of maakt u gebruik van één netwerkverbinding?

Is dit laatste het geval, dan betekent uitval van een netwerkverbinding dat uw hele netwerk plat ligt.

In sommige gevallen lopen op dat moment de bedrijfsprocessen vast. Applicaties, online systemen en data zijn tijdelijk niet beschikbaar en klanten kunnen niet worden bereikt. Het werk kan niet altijd meer naar behoren worden uitgevoerd.

Is dit bij u het geval? Oftewel, is uw netwerk cruciaal en zijn de gevolgen van uitval groot? Dan heeft u baat bij een redundant netwerk.

In deze blog leest u hoe u met behulp van redundante verbindingen de kans op uitval van uw gehele netwerk kunt minimaliseren.

Gevolgen van uitval van uw netwerkverbinding

Als organisatie of instelling kunt u zelf het beste inschatten hoe groot de gevolgen kunnen zijn van deze downtime.

 • Kan het werk – gedeeltelijk – gewoon door blijven gaan?
 • Kunnen medewerkers op een andere manier uit de voeten?
 • Welk effect heeft dit op klanten, patiënten?
 • Kunnen zij wel geholpen worden of lijden zij ook onder deze storing?
 • En wat betekent het voor uw bedrijfscontinuïteit?
 • Loopt u (imago)schade op?
 • Kost het u omzet?

Allemaal dingen waar over nagedacht dient te worden.

redundant-netwerk

Zijn deze gevolgen groot, dan heeft u baat bij een netwerkinfrastructuur waarbij een redundante verbinding ingezet wordt.

Sterker nog, een redundante verbinding is in sommige gevallen zelfs noodzakelijk.

 • In ziekenhuizen bijvoorbeeld, die 100% bereikbaar moeten zijn, waar altijd zorg gegeven moet kunnen worden en waar patiëntdata 24/7 beschikbaar dient te zijn, omdat zonder deze data een behandelplan minder snel opgesteld kan worden.
 • Of in het onderwijs, als digitaal onderwijs onderdeel is van het lesprogramma. Want hoe kunt u digitaal lesgeven als het internet eruit ligt?
 • En dan zijn er nog de overheidsinstellingen waarbij de dienstverlening aan burgers gevaar loopt als het netwerk er tijdelijk uit ligt.

Netwerkuitval voor 99,99999 procent voorkomen? Maak uw netwerk redundant!

Wat is redundantie?

Redundantie is het gebruik van meerdere verbindingen. Een zogenaamde ‘ringstructuur’, waarbij data verzonden worden via twee verbindingen die elk een eigen, unieke route hebben. Mocht de ene verbinding uitvallen, dan wordt het verkeer automatisch via de tweede verbinding geleid en blijft het geheel goed functioneren.

Belangrijk hierbij is dat het om een fysiek gescheiden infrastructuur dient te gaan. Maakt u bijvoorbeeld gebruik van twee verschillende service providers, dan is het van belang dat u de ligging van de glasvezelkabels checkt.

Is bekend welke route de verbindingen afleggen? Het kan namelijk zo zijn dat de verbindingen van deze service providers voor een gedeelte over dezelfde route lopen, door dezelfde glasvezelkabels of in dezelfde geulen. Dit ‘redundante’ netwerk kan dan alsnog voor grote problemen zorgen, bijvoorbeeld bij kabelschade of door onderhoud dat op hetzelfde moment wordt gepleegd.

Met een volledig redundante verbinding, en dus fysiek gescheiden routes, voorkomt u dit en zorgt u ervoor dat de kans op uitval nihil wordt.

dark fiber redundante verbinding

Hoe past u (volledige) redundantie toe?

Bovenstaande uitleg van redundantie zegt het eigenlijk al. U past volledige redundantie toe door een IT-infrastructuur op te bouwen uit verschillende verbindingen.

 • Deze verbindingen dienen alle een eigen, unieke route af te leggen binnen het netwerk.
 • De routes mogen elkaar nergens kruisen, verbindingen mogen dus niet via dezelfde kabels lopen of in dezelfde geulen.
 • Heeft u meerdere vestigingen of slaat u data extern op in een datacenter, dan dienen ook deze verbindingen redundant te zijn.

Dit klinkt misschien omslachtig, maar dat hoeft het niet te zijn. Met ons betrouwbare Dark Fiber netwerk als basis krijgt u het namelijk voor elkaar. Samen met u bespreken wij de mogelijkheden.

Heeft u al een bestaande verbinding afgenomen bij een van onze concullega’s? Dan kijken we met u voor een volledig redundant pad ten opzichte van deze verbinding.

Het bouwen van een goede infrastructuur is de basis voor uw netwerkinrichting en wij kunnen u deze basis bieden.

Het redundante netwerk van Relined Fiber Network

Wilt u uw connectiviteit waarborgen, dan kiest u voor redundante verbindingsoplossingen van Relined Fiber Network. Wij hebben beschikking over meer dan 30.000 kilometer aan hoogwaardige glasvezelinfrastructuur, wat resulteert in een landelijk dekkend en fijnmazig Dark Fiber netwerk. Praktisch iedere locatie is bereikbaar!

Via ons glasvezelnetwerk voorzien wij organisaties en instellingen in diverse redundante verbindingen in Nederland en Duitsland.

En onze routes zijn uniek!

Een groot deel van ons netwerk is gelegen in de hoogspanningsmasten en in de spoordijken. Met als groot voordeel dat we hierdoor vaak de kortste routes kunnen realiseren tussen verschillende steden, wat zorgt voor minder demping.

Bovendien is de ligging veiliger, omdat de kabels niet in openbare grond liggen. Men kan er niet zomaar bij, wat de kans op een kabelbreuk een stuk kleiner maakt.

Ons netwerk is volop in ontwikkeling. We gaan nauwe samenwerkingen aan met klanten om met regelmaat nieuwe datacenters redundant aan te kunnen sluiten op ons netwerk. Inmiddels zijn dit er zo’n 125 in Nederland en Duitsland, waarvan ca. 35 in internet hub Amsterdam en ca. 20 op het metronetwerk in Frankfurt.

Neem contact op met één van onze specialisten!

Wij kunnen u het netwerk bieden dat 100% redundant is. Een netwerk dat bovendien optimaal schaalbaar en zeer betrouwbaar en veilig is. Wilt u met ons de mogelijkheden bespreken?