Een stabiele en redundante Dark Fiber verbinding voor oneCentral dankzij Relined Fiber Network

Een infrastructuur die klaar is voor een toekomst waarin nog veel meer datacapaciteit wordt gevraagd. Maar óók een infrastructuur die eenvoudig in beheer en optimaal schaalbaar is. Met dat uitgangspunt in het achterhoofd heeft zakelijke telecomprovider oneCentral een nieuwe architectuur ontworpen, ingevuld met de benodigde netwerk- en virtualisatietechnologie, in nauw overleg met partners uitgerold. Om deze infrastructuur te kunnen realiseren – en om twee datacenters redundant aan te sluiten op het netwerk – heeft oneCentral meerdere Dark Fiber verbindingen van Relined afgenomen. Dit levert de operator een hele stabiele en opnieuw redundante verbinding op.

De behoefte van oneCentral

oneCentral voorziet system integrators en Value Added Resellers van on premise en cloud based communicatiediensten. De Haarlemse onderneming werd opgericht door Marius Savelbergh en is al twaalf jaar actief als aanbieder van zakelijke communicatieoplossingen. Inmiddels kan het – via zijn partnernetwerk – internationaal actieve organisaties in onder meer de retail in een groot aantal Europese landen voorzien van hun diensten. Veelal in Europa, maar ook in Noord-Amerika of Australië.

De cloudcommunicatiespecialist verbreedt gestaag het aantal communicatieoplossingen dat zijn platform ondersteunt. Zo helpt het bedrijf resellers bij het aanbieden van cloudgebaseerde zakelijke communicatie van de leverancier(s) van hun voorkeur.

Vorig jaar liep oneCentral tegen de grenzen aan van de netwerkinfrastructuur. Verdere uitbreiding van de capaciteit werd onder meer lastig vanwege het aantal poorten dat al in gebruik was en de maximale doorvoersnelheid van deze poorten. De infrastructuur kon ook niet meer op een goede manier worden uitgebreid, terwijl dit wel nodig was. Zowel vanwege de bestaande als voor de komende jaren te verwachten vraag.

“Dat was een goed moment om een geheel nieuw ontwerp te maken waarin we alle eigen eisen en die van onze partners konden meenemen”, vertelt Theo Belder, System Specialist bij oneCentral. “Daar kwamen op de tekentafel ook inzichten naar voren zoals dat het makkelijker was om van drie naar twee datacenters te gaan.”

Samenwerking oneCentral en Relined Fiber Network

Voor de koppeling tussen de huidige twee datacenters – eenvoudiger te beheren dan de drie die gebruikt werden – heeft oneCentral meerdere Dark Fiber-verbindingen van Relined afgenomen waar de operator zelf actieve apparatuur kan aansluiten en de verbinding volledig naar eigen inzicht en behoeften kan inrichten.

Samen met Relined is het hele pad tussen de datacenters uitgetekend, zodat de glasvezelverbindingen tussen de datacenters elkaar op geen enkel punt kruizen. Dit levert oneCentral een hele stabiele en opnieuw redundante verbinding op. Theo Belder: “Wanneer er weer capaciteitsvergroting nodig blijkt, kunnen we de doorvoer-snelheid nog verder opvoeren tot maximaal 100 gigabit.”

Betere redundantie

Het hostingplatform dat op de nieuwe architectuur draait, is ook vernieuwd om zo een betere redundantie en schaalbaarheid te bieden. Het maakt nu niet meer uit in welk datacenter de netwerkapparatuur staat. Mocht om wat voor reden dan ook een router of switch in een van beide datacenters uitvallen, dan worden de geboden diensten direct overgezet op secundaire apparatuur.

“Als afnemer zul je hoogstens een onderbreking van een fractie van een seconde merken”, stelt Jan-Willem van der Meij, Technical Manager. “Voor steeds meer organisaties is dat ook een must op het gebied van business continuity.”

Schaalbaarheid

Voor de komende jaren heeft oneCentral nu veel meer mogelijkheden voor schaalbaarheid en uitbreiding. De operator plukte al tijdens de uitrol van de nieuwe technologie de vruchten ervan, stelt Jan-Willem van der Meij. “We hadden halverwege dit jaar al extra capaciteit nodig en konden dat nu heel makkelijk opschalen, al tijdens de implementatiefase.”

De laatste aanpassingen aan het platform zijn in juli afgerond, de nieuwe netwerkinfrastructuur is sindsdien volledig operationeel. De voordelen voor zowel oneCentral als partners en hun klanten waren echter ook hier al eerder merkbaar, vertelt Jan-Willem van der Meij. “Al gedurende de overgang daalde het aantal support calls. Het nieuwe netwerk- en hostingplatform is een stuk stabieler en dat zie je terug in het geringere aantal verstoringen en 24/7 calls, de verstoringen buiten kantoortijden.”

Eenvoudiger beheer

Die grotere betrouwbaarheid betekent een kleinere kans op ergernis voor klanten en minder tijdsinvestering voor partners en oneCentral. Maar net zo belangrijk: het betekent veel eenvoudiger beheer, benadrukt Jan-Willem van der Meij. “De oude infrastructuur was organisch gegroeid, met enige legacy. Nu konden we de onderliggende architectuur van de grond af opbouwen naar onze wensen. Dat houdt ook een veel grotere eenvoud in beheer in”. Dat levert oneCentral tijd op die de operator kan stoppen in verbetering en uitbreiding van de dienstverlening voor Nederlandse partners en hun klanten.

“En mochten we de komende jaren van plan zijn om de stoute schoenen aan te trekken en locaties te openen in het buitenland, zoals Duitsland of België, dan kunnen we heel eenvoudig met de nieuwe architectuur nieuwe datacenters integreren in ons netwerk.”

Landelijke dekking, fijnmazig netwerk

Relined is de toonaangevende en onafhankelijke leverancier van Dark Fiber verbindingen in Noordwest-Europa. Relined levert uw glasvezelverbinding van A naar B, bestaande uit de stabiele en betrouwbare Dark Fibers van publieke en/of private netwerken. Samen met preferred suppliers beschikt Relined in Nederland en Duitsland over een landelijk dekkend en fijnmazig Dark Fiber netwerk van ongeveer 30.000 kilometer aan hoogwaardige glasvezelinfrastructuur. Met dit netwerk is praktisch iedere locatie bereikbaar.

Naast nationale verbindingen en een fijnmazig Dark Fiber netwerk in diverse stadskernen, exploiteert Relined een zeekabel tussen Nederland en Denemarken. Via deze zeekabel heeft u de beschikking over een betrouwbare en supersnelle verbinding tussen de twee landen en koppelt u eenvoudig vanaf Esbjerg met netwerken op het land of de zeekabel richting de UK.

Relined denkt graag met opdrachtgevers mee over het opzetten van een schaalbare, betrouwbare en toekomstgerichte netwerkinfrastructuur voor hun organisatie. Relined biedt betrouwbaarheid, flexibiliteit, ‘afspraak is afspraak’ en kwaliteit.