Trends en ontwikkelingen in connectiviteit en dark fiber in Nederland in 2024

De wereld van connectiviteit en dark fiber is voortdurend in beweging. Deze veranderingen worden aangewakkerd door de groeiende vraag naar hogere bandbreedtes en flexibele connectiviteitsoplossingen. In dit blog zullen we de belangrijkste ontwikkelingen in 2024 op het gebied van connectiviteit en dark fiber in Nederland overzichtelijk presenteren. Wanneer u na het lezen nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Toenemende vraag naar hogere bandbreedtes

Een van de meest opvallende trends in de connectiviteitsmarkt is de voortdurende vraag naar hogere bandbreedtes. Deze toename in vraag is voornamelijk te danken aan de exponentiële groei van dataverkeer, gedreven door toepassingen zoals videostreaming, cloud computing, AI, virtual reality en de ontwikkeling van smart cities. Voor moderne organisaties is het van essentieel belang om over voldoende bandbreedte te beschikken om deze technologieën betrouwbaar en efficiënt te kunnen benutten. Het is vermeldenswaardig dat de Nederlandse overheid investeert in de uitbreiding van het glasvezelnetwerk, zoals vastgelegd in het Nationaal Groeifonds en het Klimaatakkoord.

Groeiende vraag naar flexibele connectiviteitsoplossingen

Een andere belangrijke trend is de groeiende vraag naar flexibele connectiviteitsoplossingen. Organisaties streven naar de mogelijkheid om snel en moeiteloos hun connectiviteitsbehoeften aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit omvat bijvoorbeeld het snel opschalen tijdens piekbelasting en even snel afschalen wanneer de capaciteit dit vereist. Dark fiber heeft zich op de voorgrond geplaatst als een aantrekkelijke optie om aan deze behoefte aan flexibiliteit te voldoen. Maar wat is dark fiber precies? Het betreft ongebruikte glasvezelcapaciteit die organisaties absolute vrijheid biedt om hun eigen connectiviteitsnetwerken op te bouwen en volledige controle te behouden over hun verbindingen.

Voortdurende groei van de Dark Fiber markt

In Nederland zien we specifiek een aanhoudende groei in de markt voor dark fiber. Nederland beschikt over een uitgebreid glasvezelnetwerk, wat talloze mogelijkheden biedt voor dark fiber-implementaties. Dit wordt versterkt door de investeringen van de overheid en een groeiend bewustzijn van de voordelen van dark fiber voor organisaties.

Belangrijke politieke initiatieven in Nederland en Europa: 6,8 miljard euro gereserveerd

De Nederlandse overheid heeft duidelijke stappen gezet om de digitale infrastructuur te verbeteren. Het Nationaal Groeifonds, met een reservering van 6,8 miljard euro voor de uitbreiding van het glasvezelnetwerk, benadrukt het belang van connectiviteit voor de Nederlandse economie en samenleving. Het Klimaatakkoord onderstreept ook de rol van digitale technologie bij het bereiken van klimaatdoelstellingen, zoals slimme energienetwerken en slimme steden.

Op Europees niveau is de Europese Commissie actief bezig met het verbeteren van de digitale infrastructuur. Er wordt gestreefd naar snel internet voor alle Europese huishoudens tegen 2025, en er zijn initiatieven om de cyberveiligheid van digitale infrastructuur te waarborgen.

Technische ontwikkelingen in Nederland en Noordwest-Europa

Naast politieke aspecten is het van belang om te begrijpen hoe technische ontwikkelingen de connectiviteitsmarkt vormgeven:

  • Uitbreiding van het Glasvezelnetwerk: Nederland investeert in de uitbreiding van het glasvezelnetwerk, waardoor snel internet beschikbaar wordt voor alle huishoudens.
  • Kunstmatige Intelligentie (AI): AI is niet meer weg te denken en wordt breed ingezet voor fraudebestrijding, innovatie en verbetering van diverse sectoren.
  • Internet of Things (IoT): IoT wordt gebruikt om de efficiëntie te vergroten, bijvoorbeeld in de landbouw.
  • Quantum Computing: Quantum computing opent nieuwe mogelijkheden voor complexe berekeningen en innovatie in verschillende domeinen.

Interessante groeiprognoses

De groeicijfers benadrukken de enorme impact van innovatie en digitalisering in Nederland en Noordwest-Europa. De verwachting is dat deze trend zich in de komende jaren zal voortzetten:

  • Nederlandse Markt voor Connectiviteit: De Nederlandse markt voor connectiviteit zal naar verwachting groeien van 8,4 miljard euro in 2022 tot 10,6 miljard euro in 2026, met een CAGR van 4,2%.
  • Nederlandse Markt voor Dark Fiber: De Nederlandse markt voor dark fiber zal naar verwachting groeien van 4,2 miljard euro in 2022 tot 5,6 miljard euro in 2026, met een CAGR van 5,4%.

Terug naar Europa: Een focus op veiligheid en soevereiniteit

Met groeiende zorgen over gegevensbeveiliging en privacywetgeving wordt het terughalen van data naar Europa een dominante trend in 2024. Bedrijven realiseren zich steeds meer de waarde van lokale dataopslag om te voldoen aan striktere regelgeving en om de soevereiniteit over hun gegevens te behouden. Dark fiber, met zijn lokale infrastructuur, biedt een solide basis voor het terugbrengen van gevoelige gegevens naar Europa. Deze verschuiving naar lokale dataopslag komt niet alleen tegemoet aan de toenemende eisen van regelgevende instanties, maar versterkt ook het vertrouwen van klanten door de naleving van strikte Europese normen op het gebied van gegevensbescherming.

Het terughalen van data naar Europa wordt niet alleen gezien als een reactie op regelgeving, maar ook als een strategische zet om de veiligheid van bedrijfskritieke informatie te waarborgen. In 2024 zullen bedrijven steeds vaker kiezen voor connectiviteitsoplossingen die niet alleen snel en schaalbaar zijn, maar ook voldoen aan de hoogste normen op het gebied van gegevensbeveiliging. Dark fiber, met zijn lokale aanwezigheid en volledige controle over netwerkconfiguraties, zal een cruciale rol spelen in het bevorderen van deze beweging naar veiligere en soevereine gegevensopslag in Europa.

Conclusie: Topprioriteit op de politieke agenda

In Nederland en Europa staat connectiviteit en digitale infrastructuur hoog op de politieke agenda. Dit blijkt uit de aanzienlijke investeringen in het glasvezelnetwerk, de groei van dark fiber, en de voortdurende technologische vooruitgang. Deze ontwikkelingen werpen een veelbelovende blik op de toekomst van connectiviteit en dark fiber.

Wanneer u dieper in dit onderwerp wilt duiken, nodigen we u graag uit om onze informatieve blogs te lezen: “Connectiviteit: Het hete hangijzer” en “Dark Fiber: nog relevanter“. In deze blogs bieden we gedetailleerde inzichten in de evolutie van connectiviteit en dark fiber. Wanneer u liever rechtstreeks met ons wilt communiceren over dit boeiende onderwerp, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We kijken uit naar uw bericht!