Hoe kan dark fiber uw digitale veiligheid vergroten?

Europa stelt scherpere kaders rondom digitale veiligheid. Met een vergrote nieuwe inzet op cybersecurity, treedt in 2024 NIB2, de vernieuwde Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn, in werking. Het doel is Europa digitaal veiliger maken. Hoe speelt u in op de nieuwe richtlijn en borgt u de privacy en security voor uw eindklanten?

Digitale veiligheid is heel belangrijk en de wetgeving heeft serieuze impact op de manier waarop bedrijven ermee omgaan. De nieuwe wet verplicht meer bedrijven om maatregelen te nemen voor een betere beveiliging van hun netwerk- en informatiesystemen. Ook moeten organisaties ernstige cyberincidenten voortaan melden. Een groot verschil met de AVG is dat er voor de NIB2 proactief en steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of de security op orde is. Met eventuele boetes tot gevolg.

NIB2 voor nog meer organisaties van toepassing

Op de lijst met belangrijke aanbieders zoals banken, energieleveranciers, clouddiensten en online marktplaatsen worden in 2024 meer organisaties aangemerkt als essentieel bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan gezondheidszorg, vervoersleveranciers zoals luchtvaartmaatschappijen, infrastructuurbeheerders van wegen en water maar ook datacenters en internet service providers worden aan de lijst toegevoegd.

De inrichting van uw digitale infrastructuur

Om de continuïteit van uw dienstverlening te kunnen borgen, is dataveiligheid één van uw prioriteiten. Om aan de verscherpte richtlijn te voldoen is het noodzakelijk dat u een risicobeoordeling uitvoert om de kwetsbaarheden in uw systemen en netwerken te identificeren, daarop neemt u passende beveiligingsmaatregelen en ontwikkelt u een incidentresponsplan om te reageren op beveiligingsincidenten. Maar vraagt u zich ook wel eens af wie er eigenaar is van het glasvezelnetwerk? Of uw redundante route volledig fysiek gescheiden is? En weet u wie er toegang heeft tot het netwerk?

Digitaal veilig met dark fiber

Relined, in handen van publieke organisatie TenneT, beschikt over een fijnmazig dark fiber-netwerk. Hiermee voorziet Relined u van een volledig eigen stukje in te richten netwerk. Door gebruik te maken van dark fiber kunt u uw eigen netwerkverbindingen opzetten en beheren. Doordat u uw eigen netwerkverbindingen beheert, heeft u meer controle over beveiliging en netwerkcapaciteit en kunt u de bandbreedte eenvoudig uitbreiden voor kritieke toepassingen en informatie.

Samen een veilige totaaloplossing voor IT

Met dark fiber voldoet u aan de wensen van uw eindklant voor stabiele, ongelimiteerde bandbreedte, 24/7-beschikbaarheid en optimale mogelijkheden voor databeveiliging. Ons netwerk groeit nog steeds en ook de belangrijkste datacenters blijven wij hierop aansluiten. Door de handen ineen te slaan kunnen we nu en in de toekomst samen een veilige totaaloplossing voor IT bieden aan eindklanten.

Meer weten over het inrichten van uw eigen glasvezelnetwerk met dark fiber? Duik in onze 5 tips en profiteer in ons jubileumjaar van speciale acties. Bel +31 (0)347 358 010 of mail naar sales@relined.eu en samen vervullen wij uw connectiviteitsbehoeften. Betrokken, veilig en betrouwbaar.

De nieuwe Europese NIS2-richtlijn voor cyberbeveiliging, in Nederland NIB2 genaamd, is in januari in werking. getreden De EU-landen hebben tot 17 oktober 2024 de tijd om de nieuwe vereisten voor netwerk- en informatiebeveiliging om te zetten in nationale wetgeving. Meer informatie: https://europadecentraal.nl/praktijkvraag/wat-betekent-de-nib2-richtlijn-voor-onze-decentrale-overheid/