Relined levert kortste route van Eemshaven naar Amsterdam via Afsluitdijk

Het aansluiten van de Afsluitdijk op haar netwerk: het is een project van Relined Fiber Network dat al jaren loopt. Het doel? De kortste /low latency route kunnen leveren naar Amsterdam vanuit Eemshaven. Dankzij deze 20 tot 30 kilometer kortere route kan het bedrijf klanten nu een nieuwe redundante verbinding bieden tussen Noord Nederland en Amsterdam, o.a. vanuit de Nordics.

Door de komst van de COBRA Fiber Optic Cable – de zeekabel tussen Nederland en Denemarken – en doordat Relined meer netwerk tot haar beschikking kreeg in Noord-Holland, kwam alles het afgelopen jaar in een stroomversnelling terecht. Eind maart van dit jaar kon het project dan ook worden afgerond.

Verbindingen via de Afsluitdijk

Er was veel vraag naar verbindingen via de Afsluitdijk. Slechts een beperkt aantal partijen kan deze verbindingen leveren. Door de komst van de COBRA Fiber Optic Cable werd een redundante en korte route naar Amsterdam, vanuit Eemshaven, echter nog belangrijker. En dat zorgde ervoor dat alles ging rollen. De route werd aangelegd, en snel ook.

De realisatie van het project verliep volgens Michel Dijkhuizen, Project Manager bij Relined, soepel. De dijk zelf was al voorzien van een lege buis, die nu door Relined is overgenomen. Wat nog restte was het blazen van een glasvezelkabel door deze buis. Tevens dienden de laatste stukken gegraven te worden tot aan de dijk, zodat de buis gekoppeld kon worden aan het al bestaande netwerk van Relined.

‘Het weer was ons goedgezind. Het blazen van de vezel door de buis vond plaats gedurende het stormseizoen en dat kan rommelig zijn op een waterkerende dijk. Gelukkig lieten hevige stormen het afweten. Daarnaast waren de temperaturen gunstig. Echte vrieskou bleef uit, net als extreem vochtig weer. Er kon dus gewoon geboord en geblazen worden volgens planning, waardoor het project op tijd afgerond kon worden’, aldus Michel.

Groot onderhoud Afsluitdijk

De Afsluitdijk gaat de komende vier jaar op de schop. Zowel de dijk als de sluizen worden versterkt en opnieuw bekleed om ons land nog beter te beschermen tegen water. Minister Van Nieuwenhuizen gaf hier 31 maart jl. het startsein voor aan de dijkwerkers. Tijdens de realisatie van het project moest Relined rekening houden met dit aanstaande grote onderhoud. Alle aanlegwerkzaamheden moesten klaar zijn voor die tijd.

“Hier was veel afstemming voor nodig met stakeholders. Bovendien moest bij engineering rekening gehouden worden met de versterkingswerkzaamheden van Rijkswaterstaat om ervoor te zorgen dat de glasvezelkabel van Relined zo veel mogelijk ongestoord kan blijven functioneren. Dit maakte het tot een uitdagend project, met de nodige tijdsdruk. Maar het is allemaal gelopen volgens plan”, aldus Robin de Waard, Director Operations bij Relined.

Enige tijd geleden maakte Relined bekend bedrijventerrein Agriport aan te sluiten op haar netwerk. Via dit netwerk kan het bedrijf volledig gescheiden routes leveren tussen Agriport en Amsterdam, wat op zijn beurt weer een mooie aanvulling is op de route van Amsterdam naar Eemshaven, waar de Afsluitdijk onderdeel van is.

Vanuit Eemshaven wordt, via de COBRA Fiber Optic Cable, Denemarken bereikt. De aanleg van deze zeekabel is in volle gang en zal in het derde kwartaal van dit jaar worden afgerond. Vanaf dat moment zal de datacommunicatiekabel dan ook commercieel ter beschikking worden gesteld in de vorm van dark fiber.