Relined Fiber Netwerk zet zich samen met JINC in voor jongeren met een sociaaleconomische achterstand

Ieder kind heeft talent. Ook de meer dan 600.000 Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijdt JINC voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Voor een Nederland waarin íeder kind kansen krijgt.

Om eerlijke kansen te creëren voor deze jongeren, werkt JINC samen met verschillende scholen en bedrijven. Zo ook met Relined Fiber Network. Relined stelt o.a. werknemers ter beschikking als vrijwilliger en organiseert bliksemstages om deze jongeren ‘een kijkje achter de schermen’ te geven.

Stichting JINC

De ruim 100 medewerkers van JINC zetten zich in voor jongeren tussen de 8 en 16 jaar die wonen in wijken met een sociaaleconomische achterstand en opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Deze kinderen worden geholpen met een goede start op de arbeidsmarkt.

Via het JINC-programma maken zij kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talent past en leren ze solliciteren. Op deze manier krijgen meer dan 56.000 basisschool- en vmbo-leerlingen jaarlijks de kans om te groeien. Maar de ambitie van JINC rijkt verder, want er zijn nog veel meer kinderen die de vaardigheden en rolmodellen missen om hun talenten te kunnen ontplooien.

Samenwerking Relined en JINC

Om ál deze jongeren te kunnen bereiken, organiseert JINC haar programma samen met het onderwijs en ruim 370 partners uit het bedrijfsleven. Ook Relined Fiber Network draagt sinds 2019 bij aan het mogelijk maken van de JINC projecten en stelt medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, in de rol van trainer of coach. De ervaring leert dat vreemde ogen dwingen en dat de expertise van professionals jongeren inspireert. Naast het coachen van kinderen en het geven van sollicitatietrainingen, organiseert Relined bliksemstages, zodat de kinderen ‘een kijkje achter de schermen’ krijgen en praktische opdrachten kunnen uitvoeren. Op zo’n dag worden ze rondgeleid over de verschillende afdelingen binnen Relined en krijgen zij de gelegenheid vragen te stellen aan alle werknemers.

Waardevolle bijdrage aan maatschappij

Relined wil een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit doen wij al door het gebruik van bestaande netwerkcapaciteit te optimaliseren door middel van dark fiber en door te voorkomen dat onnodig nieuw glasvezelnetwerk aangelegd wordt. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wilden wij echter ook nog andere activiteiten uitvoeren. Uiteindelijk zijn we bij JINC terechtgekomen, omdat we dit een ontzettend mooi initiatief vinden. We zijn blij dat we de stichting kunnen steunen in haar missie en dat wij er zorg voor kunnen dragen dat deze jongeren een eerlijke kans krijgen óp en klaargestoomd worden vóór de arbeidsmarkt. Want dat is waar iedereen recht op heeft.

Meer informatie over JINC vindt u op de site.