Kernwaarden van Relined: verbindend, versterkend, toekomstbewust en nationaal verankerd

Relined is méér dan een connectiviteitsleverancier: dat heeft er onder meer mee te maken dat we als organisatie diepgeworteld zijn in sterke kernwaarden. Dat zit zo: ons vertrekpunt zijn de essentiële pijlers van klantgerichtheid, vakmanschap en kwaliteit, de basis die u mag verwachten van een commercieel bedrijf. Weinig nieuws onder de zon misschien. Wat ons écht onderscheidt, zijn onze kernwaarden:

Relined is verbindend en onmisbaar in de digitale infrastructuurmarkt om verschillende redenen:

  • Verbindend Relined speelt een cruciale rol in het verbinden van commerciële en publieke netwerken. We staan voor strategische en duurzame partnerschappen met zowel publieke als private partijen, met als doel het bieden van veilige connectiviteit middels een stabiele en fijnmazige digitale infrastructuur.
  • Versterkend Door het gebruik van soevereine netwerken, die zich vaak in afgeschermde en minder toegankelijke gebieden bevinden, biedt Relined een verhoogde mate van digitale veiligheid en stabiliteit. Dit is cruciaal in een tijd waarin gegevensbeveiliging en netwerkintegriteit van het grootste belang zijn.
  • Toekomstbewust Relined zet zich in voor de duurzame groei van digitale connectiviteit. Dit is niet alleen belangrijk voor de huidige digitale economie, maar ook voor de toekomstige ontwikkeling en innovatie. Met de inzet van de ongebruikte capaciteit van bestaande glasvezelnetwerken maken wij efficiënt gebruik van bestaande middelen. Dit leidt tot kostenbesparingen en verminderde milieu-impact en tegelijkertijd wordt de netwerkcapaciteit en -toegankelijkheid vergroot.
  • Nationaal verankerd Als dochteronderneming van, Nederlands staatsdeelneming, TenneT leveren we vanuit een op de lange termijn gerichte aanpak een bijdrage aan de digitale groei. We committeren ons aan een toekomstbestendig en uniek liggende glasvezelinfrastructuur. Hoe we dat doen? Vanuit een sterke focus op veiligheid en stabiliteit.

 

Lang verhaal kort

Relined Fiber Network is, al meer dan 20 jaar, een toonaangevende connectiviteitsleverancier in Noordwest Europa. Wij specialiseren ons in het verhuren van glasvezelcapaciteit, waarbij we een brug slaan tussen private en publieke netwerken.

Onze focus ligt op het bieden van stabiele en soevereine netwerken, essentieel voor de ruggengraat van de digitale economie. Door het inzetten van onbenutte glasvezelcapaciteit maken we optimaal gebruik van bestaande infrastructuur, wat leidt tot kostenefficiëntie en een lagere milieu-impact.

Onze expertise in het verbinden van fijnmazige private netwerken met de unieke routes van publieke netwerken stelt ons in staat waardevolle verbindingen over lange afstanden te realiseren. Met strategische en duurzame partnerschappen in zowel de publieke als private sector, bewijst Relined zich als een stabiel en onmisbare schakel in de wereld van digitale infrastructuur.

Relined Fiber Network – Verbindend en onmisbaar

 

Meer weten?

Neem contact met ons op. We kijken uit naar uw bericht.