DE HISTORIE VAN RELINED FIBER NETWORK

Het verhaal van Relined

Eind vorige eeuw startte in Nederland de aanleg van glasvezelnetwerken. De eerste netwerken werden aangelegd door publieke en private partijen, die een betrouwbare, snelle en veilige dataverbinding nodig hadden tussen twee of meerdere plekken in Nederland voor een specifiek doel.

ProRail en TenneT

Spoorbeheerder ProRail en elektriciteitstransporteur TenneT waren grote partijen die destijds glasvezelnetwerken aanlegden om in hun databehoefte te voorzien. ProRail had het netwerk nodig voor het beheer van o.a. seinen en wissels. TenneT gebruikte glasvezel voor het monitoren van het landelijke elektriciteitsnet. Zo ontstond eind jaren negentig langs alle spoorwegen en elektriciteitsmasten in Nederland een kwalitatief hoogstaand glasvezelnetwerk, dat deels onbenut bleef.

Onbenutte capaciteit vermarkten

Rond de eeuwwisseling ontstond het idee om de onbenutte netwerkcapaciteit beschikbaar te stellen aan de markt. Die uitdaging leidde in 2003 tot de oprichting van Relined. Een bedrijf dat zich 100 procent richt op het lokaliseren en vermarkten van onbenutte glasvezelcapaciteit. De focus ligt vanaf de start op Dark Fiber – letterlijk onbelichte glasvezel. Exclusieve glasvezelverbindingen van A naar B, bestaande uit onbenutte Dark Fibers van publieke en/of private netwerken.

Uitbreiding van het netwerk

Een belangrijke uitdaging was het uitbreiden van het netwerk en het aansluiten van datacenters. In 2006 nam Relined het voormalig Carrier 1 netwerk over. Zo werd het landelijke netwerk van ProRail en TenneT verbonden met de internet PoP’s in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Door de internationale klantengroei en een verduidelijking van de identiteit is in 2014 besloten tot een nieuwe corporate branding en handelsnaam: Relined Fiber Network.

Partnerships

In 2016 intensiveerde Relined de partnerships met lokale en regionale netwerken om ook hier de onbenutte glasvezelcapaciteit breder in te zetten. Relined groeide uit tot een professionele en onafhankelijke verhuurder van onbenutte Dark Fiber vezels in bestaande publieke en private glasvezelnetwerken. Met landelijke dekking in Nederland. Het succes leidde in 2017 tot een samenwerking met BT. Daarmee breidde het netwerk zowel landelijk als fijnmazig uit met ruim 4.000 kilometer. Het aantal aangesloten datacenters steeg van 70 naar ruim 100 datacenters in Nederland.

Relined GmbH - Duitsland

In 2017 werd officieel Relined GmbH opgericht met als doel het netwerk over de landsgrenzen verder uit te breiden. Een jaar later is gestart met een metronetwerk in Frankfurt, waarop diverse datacenters zijn aangesloten. En is er een samenwerking aangegaan met NGN, waardoor Relined de beschikking kreeg over een landelijk dekkend netwerk in Duitsland.

Zeekabel naar Denemarken

Vanaf 2019 levert Relined Dark Fiber verbindingen via een zeekabel naar Denemarken. Hiermee is ook de toegang tot Noord-Europa gerealiseerd.