Dark fiber leverancier

Relined Fiber Network

Relined is de toonaangevende onafhankelijke verhuurder van onbenutte dark fiber vezels in bestaande publieke en private glasvezelnetwerken in Nederland en Duitsland. Samen met onze preferred suppliers BT, ProRail en TenneT levert Relined Dark Fiber verbindingen overal in Nederland en in Frankfurt (DE).

Een goede en betrouwbare glasvezel infrastructuur is tegenwoordig onmisbaar. Mede doordat veel partijen in Nederland een eigen glasvezelnetwerk hebben aangelegd, heeft Nederland een uitstekende landelijke en fijnmazige glasvezel infrastructuur. Echter wordt deze niet altijd even optimaal benut, waardoor regelmatig nieuwe netwerken worden aangelegd terwijl zo’n verbinding vaak veel effectiever en efficiënter kan worden gerealiseerd met gebruik van de onbenutte capaciteit van bestaande netwerken. Dat is dan ook de specialiteit van Relined!

Relined houdt zich enkel bezig met de verhuur van Dark Fiber verbindingen (onbelichte glasvezel), beschikbaar in heel Nederland en Frankfurt (DE).

Relined vermarkt de onbenutte dark fiber capaciteit in publieke en private glasvezelnetwerken in Nederland en Noord West Europa. Om dit te realiseren investeert Relined in de uitbreiding van haar netwerk middels samenwerkingsverbanden en acquisities in Nederland, Duitsland en Denemarken waarbij Relined zich exclusief beperkt tot de verhuur van onbenutte Dark Fiber infrastructuur.

Ons verhaal

Eind vorige eeuw werd er in Nederland een begin gemaakt met het aanleggen van glasvezelnetwerken. De eerste netwerken werden aangelegd door publieke en private partijen die een betrouwbare, snelle en veilige dataverbinding wilden maken tussen twee of meerdere plekken in Nederland voor een specifiek doel.

Twee grote partijen die destijds glasvezelnetwerken aanlegden om hun groeiende databehoeftes in goede banen te leiden waren spoorbeheerder ProRail en elektriciteitstransporteur TenneT. ProRail had het netwerk nodig voor het beheer van o.a. seinen en wissels. En TenneT gebruikte glasvezel voor het monitoren van het landelijke elektriciteitsnet. Zo kon het gebeuren dat eind jaren negentig langs alle spoorwegen en elektriciteitsmasten in Nederland kwalitatief hoogstaande glasvezel kwam te liggen, welke deels onbenut bleef.

Rond de eeuwwisseling werd voor het eerst het idee geopperd om de onbenutte capaciteit in het ProRail en TenneT glasvezelnetwerk beschikbaar te stellen aan de markt. Waarom zou je immers een nieuw netwerk aanleggen – met alle kosten van dien – als er genoeg onbenutte capaciteit in bestaande netwerken aanwezig is? Een even simpel als revolutionair idee, maar tevens makkelijker gezegd dan gedaan.

Die uitdaging leidde tot de oprichting van Relined in 2003. Een bedrijf dat zich voor de volle honderd procent ging richten op het lokaliseren van onbenutte glasvezel capaciteit om die vervolgens beschikbaar te stellen aan de markt. Relined heeft er vanaf het begin af aan voor gekozen om zich exclusief toe te spitsen op Dark Fiber – letterlijk onbelichte glasvezel. De klant kreeg een eigen glasvezelverbinding van A naar B, helemaal voor de klant alleen, bestaande uit onbenutte Dark Fibers van publieke en/of private netwerken.

De eerste uitdaging was het uitbreiden van het netwerk, zodat de datacenters hierop konden worden aangesloten. In 2006 heeft Relined het voormalig Carrier 1 netwerk overgenomen, waardoor het landelijke netwerk van ProRail en TenneT direct verbonden werd met de internet POP’s in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Door de internationale klantengroei en een verduidelijking van de identiteit is er in 2014 besloten over te gaan naar een nieuwe corporate branding. Middels een nieuwe huisstijl, logo, website en handelsnaam, te weten Relined Fiber Network.

In 2016 is Relined zijn partnerships met lokale en regionale netwerken gaan intensiveren om ook hier de onbenutte glasvezelcapaciteit breder in te zetten.

Inmiddels is Relined uitgegroeid tot een professionele en onafhankelijke verhuurder van onbenutte dark fiber vezels in bestaande publieke en private glasvezelnetwerken. Met landelijke dekking in Nederland.

Het succes van het verhuren van de onbenutte glasvezel capaciteit leidde in 2017 tot een samenwerking met BT, waarmee het netwerk zowel landelijk als fijnmazig met ruim 4000 km werd uitgebreid en het aantal aangesloten datacenters is gestegen van 70 naar ruim 90 datacenters in Nederland.

In 2017 werd officieel Relined GmbH opgericht met als doel het netwerk over de landsgrenzen verder uit te breiden. Een jaar later is gestart met een metro netwerk in Frankfurt, waarop diverse datacenters zijn aangesloten.