Doe de postcode check!

Postcode

Huisnr.

Toev.

Dark Fiber Netwerk

Relined is de toonaangevende onafhankelijke verhuurder van onbenutte Dark Fiber in bestaande publieke en private glasvezelnetwerken in Nederland. Samen met onze preferred suppliers BT, ProRail en TenneT levert Relined Dark Fiber verbindingen door heel Nederland.

Landelijke dekking
Relined heeft een landelijk dekkend Dark Fiber infrastructuur van ruim 14.000 km aan glasvezel infrastructuur. De combinatie van onze preferred suppliers en partnernetwerken zorgen ervoor dat Relined door heel Nederland netwerk kan leveren. Onze infrastructuur leent zich uitermate goed voor lange afstandsverbindingen.
Fijnmazig netwerk 
Het netwerk van onze preferred suppliers biedt een grote mate van fijnmazigheid door het hele land. Het netwerk van Relined is goed vertegenwoordigd in tien stadskernen in Nederland, waaronder: 

  • Amsterdam
  • Rotterdam
  • Den Haag
  • Utrecht
  • Eindhoven
  • Groningen

Het netwerk in de stadskernen geeft toegang tot een groot aantal aangesloten locaties, waaronder meer dan 90 datacenters.

Dark Fiber - Dark Fiber Network - Dark Fibre - Relined
Interconnecties
Naast de verbindingen op nationaal niveau en ons fijnmazige Dark Fiber netwerk in de stadskernen kunnen wij ook internationale verbindingen leveren naar België, Duitsland en Denemarken. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld een verbinding leveren van Amsterdam naar Frankfurt, Hamburg en Kopenhagen.
Samenwerking
In het gehele land werken we met diverse (inter)lokale en provinciale netwerken samen, zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de bestaande glasvezelnetwerken in de grond.

Ook profiteren van een stabiele, betrouwbare en veilige verbinding?

Referenties