Digitalisering in de zorg: wat betekent het voor u als zorg-ICT’er?

26-02-2020

Digitalisering in de zorg: wat betekent het voor u als zorg-ICT'er?

In een samenleving die digitaliseert, kan ook de zorg niet achterblijven. Digitalisering in de zorg houdt in dat de zorg sneller, efficiënter en (als het even kan) een stukje goedkoper moet. Er moet meer gedaan worden in minder tijd en wat gedaan wordt, dient te resulteren in kwalitatief hoogwaardige en bovendien persoonlijke zorg.

U als zorg-ICT’er weet dit maar al te goed. Het digitaliseren van verschillende processen zorgt er automatisch voor dat de rol van ICT steeds belangrijker wordt.

Digitalisering heeft dus niet alleen heel wat voeten in de aarde voor de medische professionals zelf, maar juist ook voor u als zorg-ICT’er.

digitalisering-zorg

Ontwikkelingen en veiligheid

U moet op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen en technologieën – en dat zijn er héél wat binnen de telecom – en bovendien moet altijd in het achterhoofd worden gehouden dat deze technologieën op veilige wijze geïmplementeerd dienen te worden.

Want waar data online te vinden is, liggen hackers op de loer. En deze hackers mogen niet met zeer gevoelige gegevens aan de haal gaan.

Kortom: er wordt grote druk uitgeoefend op de IT-infrastructuur. Niet zo gek dus dat u af en toe met de handen in het haar zit!

In onze blog leest u meer over:

 • technologieën en ontwikkelingen binnen de zorg,
 • hoe u met behulp van Dark Fiber een veilige IT-infrastructuur in kunt richten
 • én hoe wij dit in samenwerking met Fujitsu voor het Deventer Ziekenhuis al meer dan tien jaar realiseren.
digital-health

eHealth, wat is het precies?

eHealth is het inzetten van digitale toepassingen ter ondersteuning – en eigenlijk ook ter verbetering – van de gezondheidszorg.

Enkele voorbeelden:

 • Huisartsconsulten via de webcam of per e-mail
 • Het online aanvragen van herhaalrecepten
 • Internettherapie bij psychologen
 • Elektronische patiëntendossiers
 • Het uitwisselen van patiëntinformatie
 • Het inzetten van meetapparatuur die verbonden kan worden met draadloze apparaten als smartphones en tablets, zodat artsen op afstand kunnen volgen hoe het met patiënten gaat
 • Apps die worden gebruikt om gezondheidsgegevens te verzamelen in een persoonlijke digitale gezondheidsomgeving, zodat patiënten inzicht krijgen in hun eigen gezondheid en dit heel eenvoudig kunnen delen met bijvoorbeeld mantelzorgers
 • Het inzetten van een portaal waar patiënten terechtkunnen voor het maken van afspraken of voor het stellen van vragen
 • Chirurgie op afstand met behulp van robotarmen

Voordelen en risico’s van digitale toepassingen

Door de digitale toepassingen kan er efficiëntere zorg verleend worden, dat staat voorop. Medische professionals kunnen – dankzij een juiste implementatie van alle digitale toepassingen door u – eenvoudig informatie uitwisselen en met elkaar overleggen.

 • Omdat deze informatie 24/7 beschikbaar is, kunnen diagnoses sneller gesteld worden en kan snel zorg op maat geleverd worden.
 • Bovendien scheelt het een hoop administratieve werkzaamheden en dus tijd.
 • Het voordeel voor de patiënt zelf is dat hij of zij meer de regie kan houden, omdat informatie en eigen gezondheidsgegevens online beschikbaar zijn.

Maar digitalisering binnen de zorg neemt ook risico’s met zich mee, wederom met name voor ICT.

e-health

Risico’s van digitalisering

Naast het feit dat zorg door de digitalisering minder persoonlijk wordt en dat sommige patiënten en zorgverleners misschien nog niet helemaal klaar zijn voor al deze technologieën, ligt het ‘gevaar’ namelijk voorál bij alle gevoelige data die online te vinden zijn.

Zorginstellingen moeten zich houden aan de spelregels van de AVG. Zorginstellingen wíllen zich ook houden aan de spelregels, omdat gevoelige patiëntinformatie niet zomaar op straat mag komen te liggen. Bovendien is een stabiel en schaalbaar netwerk een vereiste, omdat een hoop brandbreedte nodig is om al deze data te kunnen verwerken.

Aan u als zorg-ICT’er de eer om de IT-infrastructuur eens goed onder de loep te nemen!

Een snel, veilig en betrouwbaar netwerk

Om eHealth zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, dient goed gekeken te worden naar de gehele IT-infrastructuur. Een netwerk moet bovenal veilig zijn, omdat wordt omgegaan met zeer gevoelige data. Daarnaast is schaalbaarheid van groot belang, omdat in de toekomst misschien nog wel meer digitale middelen ingezet gaan worden.

Dark Fiber, oftewel onbelicht glasvezel, biedt in dit geval de oplossing. Een Dark Fiber verbinding is het meest veilig, omdat het een privéverbinding is. Doordat een Dark Fiber netwerk met behulp van eigen apparatuur belicht wordt, heeft u (meer) controle over de veiligheid van uw verbinding. Daarnaast biedt Dark Fiber optimale schaalbaarheid, onbeperkte bandbreedte en een hoge mate aan stabiliteit.

Om data nóg beter te beveiligen, kan encryptie geïmplementeerd worden op het (licht)signaal. In onze blog over encryptie leest u hier meer over.

Case: veilig dataverkeer voor Deventer Ziekenhuis

Medische professionals van het Deventer Ziekenhuis willen 24/7 over de juiste patiëntinformatie beschikken om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen bieden aan de meer dan 300.000 patiënten die voor korte of langere tijd worden opgenomen. Dit op efficiënte én veilige wijze.

Om dit te kunnen verwezenlijken hebben het ziekenhuis en de Huisartsen Coöperatie Deventer e.o. hiervoor samen met Relined Fiber Network en Fujitsu het Salland Net Breedband gerealiseerd; een dedicated netwerk, inclusief onderliggende ICT-infrastructuur en werkplekken.

Hiervoor worden de betrouwbare Dark Fiber verbindingen van Relined gebruikt. Wilt u weten hoe deze samenwerking tot stand is gekomen en waarom Deventer ziekenhuis al meer dan tien jaar voor de oplossingen van Relined kiest? Klik dan hier voor de klantcase.

Bekijk de klantcase

Relined Fiber Network

Relined Fiber Network is leverancier van Dark Fiber. Wij leveren glasvezelverbindingen van A naar B, bestaande uit de stabiele en betrouwbare Dark Fibers van publieke en/of private netwerken. De belichtingsapparatuur dient u zelf aan te schaffen en hier heeft u alle vrijheid in. Daarnaast bepaalt u zelf welke diensten u over de verbinding transporteert en hoeveel bandbreedte u per dienst toewijst. Zo kunt u in de toekomst ook eenvoudig opschalen.

Wilt u de mogelijkheden bespreken met ons, bel ons dan op +31 (0)347 358 010 of stuur een e-mail naar sales@relined.eu.