Digitaal onderwijs: het onderwijs van vandaag de dag

03-01-2020

Digitaal onderwijs: het onderwijs van vandaag de dag

Digitalisering onderwijs

Nog niet zo gek lang geleden hadden we amper toegang tot informatie, leerlingen op scholen dus ook niet. Er stond één leerkracht voor de klas en zijn of haar kennis werd overgebracht op de leerlingen, aangepast op leeftijd en niveau van de klas. Met de komst van het internet veranderde dit, geleidelijk. Informatie was vanaf dat moment slechts een zoekopdracht en muisklik van ons verwijderd en onze kennis kon gemakkelijk worden bij geschroefd. De laatste jaren is ook de manier van lesgeven drastisch veranderd.

Zo worden digitale leermiddelen steeds vaker ingezet om onderwijs op maat te kunnen leveren. Gevolg hiervan is dat goed gekeken moet worden naar de IT-infrastructuur van een school of scholengemeenschap. Om digitaal onderwijs te kunnen leveren, is snel internet namelijk een vereiste. In deze blog leest u hoe Relined hier een steentje aan bij kan dragen.

Onderwijs op maat dankzij digitale leermiddelen

Als onderwijsinstelling kunt u er bijna niet meer omheen. De samenleving digitaliseert en leerlingen moeten hierop voorbereid zijn om goed te kunnen functioneren. Digitale leermiddelen zijn vandaag de dag dan ook niet meer weg te denken uit het klaslokaal. Smartphones, digitale whiteboards en tablets worden massaal gebruikt om het leren innovatiever te maken. Door gebruik te maken van deze leermiddelen kan ook onderwijs op maat geleverd worden, omdat het lesprogramma aangepast kan worden op het niveau van de leerling. Leerlingen kunnen met behulp van tablets volledig interactieve lessen volgen en docenten kunnen op hun beurt via een dashboard bekijken hoe zij ervoor staan en waar ze eventueel extra begeleiding bij nodig hebben. Zo gaat het ook al een tijdje op het Tabor College, een scholengemeenschap in Hoorn. In onze klantcase leest u hoe zij digitaal onderwijs inzetten en hoe zij hun IT-infrastructuur hier – met hulp van Relined en Art Of Automation – voor hebben ingericht.

Digitaliseren van het onderwijs heeft niet alleen voordelen voor leerlingen. Ook leraren hebben er profijt van. Doordat routinematige taken kunnen worden overgenomen, komt meer tijd vrij om te focussen op de ontwikkeling van de leerlingen. Met behulp van digitale middelen kan bijvoorbeeld het nakijken van toetsen en examens worden geautomatiseerd. Bijkomend gevolg is echter dat leerkrachten zélf ook digitaal geletterd dienen te zijn om op efficiënte wijze met de leermiddelen te kunnen omgaan.

Ook bedrijfsprocessen steeds vaker digitaal

Digitalisering binnen het onderwijs gaat verder dan alleen het inzetten van digitale middelen bij het lesgeven. Ook de bedrijfsprocessen worden steeds vaker gedigitaliseerd. Denk hierbij aan salarisadministratie, maar ook aan portalen voor leerlingen en ouders. Steeds vaker worden deze ingezet om ouders en leerlingen belangrijke dingen mede te delen.

Een snel, veilig en betrouwbaar netwerk

Om bovenstaande te kunnen laten slagen, dient de IT-infrastructuur van een onderwijsinstelling zo ingericht te worden dat men altijd online is (of kan zijn). Zonder internetverbinding kan in sommige gevallen geen les gegeven worden. En met meer dan 30 personen in één klas – wat regelmatig voorkomt – is veel bandbreedte nodig om te voorkomen dat het internet traag wordt. Kortom: scholen en schoolgemeenschappen worden afhankelijk van de kwaliteit van de IT-infrastructuur.

Een netwerk moet snel zijn en stabiel. Maar ook veilig en toekomstgericht, omdat wordt omgegaan met gevoelige data én omdat een school in de toekomst misschien nog wel meer digitale middelen in wil zetten. Relined Fiber Network biedt in dit geval de oplossing. Hoe? Met behulp van Dark Fiber, oftewel onbelicht glasvezel. Wij leveren glasvezelverbindingen van A naar B, bestaande uit de stabiele en betrouwbare Dark Fibers van publieke en/of private netwerken. De belichtingsapparatuur dient u als onderwijsinstelling zelf aan te schaffen en hier heeft u alle vrijheid in.

Een Dark Fiber is dus een écht eigen verbinding. Maakt u gebruik van een Dark Fiber netwerk, dan is alles 100% in eigen beheer. Dit maakt een Dark Fiber verbinding veilig. Bovendien biedt Dark Fiber optimale schaalbaarheid, onbeperkte bandbreedte en een hoge mate aan stabiliteit. Oftewel, het biedt een netwerk dat geschikt is voor het onderwijs van de toekomst!

Wilt u de mogelijkheden bespreken met ons, bel ons dan op +31 (0)347 358 010 of stuur een e-mail naar sales@relined.eu.