Dark Fiber met WDM: meer mogelijkheden voor security

20-12-2018

De grote hoeveelheid succesvolle ransomware-aanvallen bewijzen dagelijks dat hier meer aandacht gevraagd is.

Relined dark fiber

Organisaties in Nederland moeten steeds vaker kunnen aantonen in control te zijn. Daarbij wordt verder gekeken dan fysieke security en de veilige opslag van data. Aan het transport van die data en de gebruikte connectiviteit worden inmiddels ook serieuze eisen gesteld.

AVG

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), sinds 25 mei 2018 van kracht, heeft de nodige consequenties en gezorgd voor meer aandacht. Een veelgehoorde reactie is dat security voor het eerst structureel onderdeel is geworden van de directieagenda, dankzij de AVG. Daarmee is beveiliging binnen IT niet langer het exclusieve domein van experts.

De AVG zorgt er ook voor dat connectiviteit vaker op de agenda staat. Het wordt inmiddels gezien als een onmisbare schakel om tot meer veiligheid te komen. Met de groeiende belangstelling voor connectiviteit komen ook de vragen waarop gelet moet worden.

Business continuity

Een begrip dat alles te maken heeft met veiligheid, maar niet heel vaak genoemd wordt, is business continuity. De grote hoeveelheid succesvolle ransomware-aanvallen bewijst dagelijks dat hier meer aandacht gevraagd is. Behalve het voorkomen van de aanvallen moet de nodige energie gestoken worden in het snel kunnen herstellen van de schade. Daarom moet businesscontinuïteit hoog op de agenda staan van zowel de IT-experts als het management.

Hiermee wordt overigens ook duidelijk waarom het zo belangrijk is eisen aan de connectiviteit te stellen. Een gedegen BC-strategie is gebaseerd op een hoge frequentie van back-ups en snapshots. Die dienen buiten de eigen locaties te worden opgeslagen. Of dat een extern datacenter is of de cloud, is daarbij minder relevant. Van belang is dat er genoeg bandbreedte is en de zekerheid van een stabiele, veilige verbinding om snel de back-ups en snapshots te kunnen wegschrijven. Hetzelfde geldt natuurlijk wanneer een back-up teruggezet moet worden in het geval van een incident.

Oplossing

Het is duidelijk dat niet elk type connectiviteit geschikt is voor al deze zaken. Voldoende bandbreedte betekent al snel dat alleen glasvezel in aanmerking komt. En de eisen met betrekking tot beveiliging en kwaliteit leiden ertoe dat een gedeelde verbinding minder in aanmerking komt. Dark Fiber met WDM is in het overgrote deel van deze gevallen de juiste oplossing als het gaat om connectiviteit.

Hoe het bijdraagt aan meer security staat in deze whitepaper.