Connectiviteit: de échte ruggengraat van bedrijfsleven en overheid

18-01-2019

Connectiviteit staat vaak nog in de schaduw, terwijl dit toch de échte ruggengraat is van elke moderne organisatie.

Relined dark fiber

Bedrijven, instellingen en overheden leunen zwaar op IT. Maar IT omvat meer dan alleen de hardware en software, die de meeste aandacht krijgt. Connectiviteit staat vaak nog in de schaduw, terwijl dit toch de échte ruggengraat is van elke moderne organisatie.

Digitale transformatie

Data en applicaties staan steeds vaker buiten de eigen kantoor- of productieomgeving. De verschuiving van on-premises naar off-premises zien we bij zowel kleine als grote organisaties. Hoe veel deze ook van elkaar verschillen, de voordelen van het overhevelen van data naar een externe locatie gelden voor iedereen. En de ontwikkelingen zijn nog in volle gang, waardoor er steeds meer mogelijk is en het gebruiken van meerdere clouddiensten steeds vaker de norm is. Een term die in deze context veel wordt gebruikt, is ‘digitale transformatie’.

 

Fundamentele keuzes

Of een organisatie kiest voor een off-premises infrastructuur, uitsluitend gebruik maakt van applicaties in een of meerdere clouds, of een mix daarvan, het is de connectiviteit die het mogelijk moet maken. Connectiviteit verdient daarom een hoge plek op elke IT- en strategische agenda. Te vaak lijkt connectiviteit een formaliteit of sluitpost, terwijl die juist vraagt om fundamentele keuzes. Een must om te voorkomen dat de IT-architectuur op termijn onpraktisch of onbeheersbaar wordt. Ook vraagt het om duidelijke eisen die aan de connectiviteit moeten worden gesteld.

In deze whitepaper leest u waarom de keuze voor connectiviteit meer dan alleen een operationele is. Connectiviteit is namelijk eerst en vooral een strategische keuze. Bijvoorbeeld voor connectiviteit die weinig CAPEX kent en vooral OPEX-componenten heeft. Dat kan praktisch zijn als er goede redenen zijn om aan te nemen dat de connectiviteitsbehoefte en het aantal applicaties over langere tijd stabiel blijven. In die gevallen wordt vaak gekozen voor managed Dark Fiber.

 

Zelf in control blijven

Ontzorgen met managed Dark Fiber is mooi, maar deze keuze kent ook beperkingen. Vooral als een organisatie een langetermijnstrategie heeft, waarvan de digitale transformatie onderdeel uitmaakt of als er snel moet worden gereageerd op externe ontwikkelingen. Deze organisaties willen zelf in control blijven en niet afhankelijk zijn van externe leveranciers. Daarom kiezen ze voor Dark Fiber met WDM. Dit is een eigen dedicated verbinding, met een CAPEX-component en tal van voordelen, die met managed Dark Fiber niet te realiseren zijn. Met name de financiële wereld en de zorg – sectoren waar veiligheid en privacy een belangrijke rol spelen – kiezen vaak voor Dark Fiber met eigen WDM-appratuur. Daarmee hebben ze zelf maximale controle over de diensten die over de glasvezelverbinding worden gebruikt.

Lees er alles over in onze whitepaper