Digitalisering onderwijs

Digitaal onderwijs: het onderwijs van vandaag de dag

Digitaal onderwijs: het onderwijs van vandaag de dag

03-01-2020

Digitaal onderwijs: het onderwijs van vandaag de dag

Digitalisering onderwijs

Nog niet zo gek lang geleden hadden we amper toegang tot informatie, leerlingen op scholen dus ook niet. Er stond één leerkracht voor de klas en zijn of haar kennis werd overgebracht op de leerlingen, aangepast op leeftijd en niveau van de klas. Met de komst van het internet veranderde dit, geleidelijk. Informatie was vanaf dat moment slechts een zoekopdracht en muisklik van ons verwijderd en onze kennis kon gemakkelijk worden bij geschroefd. De laatste jaren is ook de manier van lesgeven drastisch veranderd.

Zo worden digitale leermiddelen steeds vaker ingezet om onderwijs op maat te kunnen leveren. Gevolg hiervan is dat goed gekeken moet worden naar de IT-infrastructuur van een school of scholengemeenschap. Om digitaal onderwijs te kunnen leveren, is snel internet namelijk een vereiste. In deze blog leest u hoe Relined hier een steentje aan bij kan dragen.

Onderwijs op maat dankzij digitale leermiddelen

Als onderwijsinstelling kunt u er bijna niet meer omheen. De samenleving digitaliseert en leerlingen moeten hierop voorbereid zijn om goed te kunnen functioneren. Digitale leermiddelen zijn vandaag de dag dan ook niet meer weg te denken uit het klaslokaal. Smartphones, digitale whiteboards en tablets worden massaal gebruikt om het leren innovatiever te maken. Door gebruik te maken van deze leermiddelen kan ook onderwijs op maat geleverd worden, omdat het lesprogramma aangepast kan worden op het niveau van de leerling. Leerlingen kunnen met behulp van tablets volledig interactieve lessen volgen en docenten kunnen op hun beurt via een dashboard bekijken hoe zij ervoor staan en waar ze eventueel extra begeleiding bij nodig hebben. Zo gaat het ook al een tijdje op het Tabor College, een scholengemeenschap in Hoorn. In onze klantcase leest u hoe zij digitaal onderwijs inzetten en hoe zij hun IT-infrastructuur hier – met hulp van Relined en Art Of Automation – voor hebben ingericht.

Digitaliseren van het onderwijs heeft niet alleen voordelen voor leerlingen. Ook leraren hebben er profijt van. Doordat routinematige taken kunnen worden overgenomen, komt meer tijd vrij om te focussen op de ontwikkeling van de leerlingen. Met behulp van digitale middelen kan bijvoorbeeld het nakijken van toetsen en examens worden geautomatiseerd. Bijkomend gevolg is echter dat leerkrachten zélf ook digitaal geletterd dienen te zijn om op efficiënte wijze met de leermiddelen te kunnen omgaan.

Ook bedrijfsprocessen steeds vaker digitaal

Digitalisering binnen het onderwijs gaat verder dan alleen het inzetten van digitale middelen bij het lesgeven. Ook de bedrijfsprocessen worden steeds vaker gedigitaliseerd. Denk hierbij aan salarisadministratie, maar ook aan portalen voor leerlingen en ouders. Steeds vaker worden deze ingezet om ouders en leerlingen belangrijke dingen mede te delen.

Een snel, veilig en betrouwbaar netwerk

Om bovenstaande te kunnen laten slagen, dient de IT-infrastructuur van een onderwijsinstelling zo ingericht te worden dat men altijd online is (of kan zijn). Zonder internetverbinding kan in sommige gevallen geen les gegeven worden. En met meer dan 30 personen in één klas – wat regelmatig voorkomt – is veel bandbreedte nodig om te voorkomen dat het internet traag wordt. Kortom: scholen en schoolgemeenschappen worden afhankelijk van de kwaliteit van de IT-infrastructuur.

Een netwerk moet snel zijn en stabiel. Maar ook veilig en toekomstgericht, omdat wordt omgegaan met gevoelige data én omdat een school in de toekomst misschien nog wel meer digitale middelen in wil zetten. Relined Fiber Network biedt in dit geval de oplossing. Hoe? Met behulp van Dark Fiber, oftewel onbelicht glasvezel. Wij leveren glasvezelverbindingen van A naar B, bestaande uit de stabiele en betrouwbare Dark Fibers van publieke en/of private netwerken. De belichtingsapparatuur dient u als onderwijsinstelling zelf aan te schaffen en hier heeft u alle vrijheid in.

Een Dark Fiber is dus een écht eigen verbinding. Maakt u gebruik van een Dark Fiber netwerk, dan is alles 100% in eigen beheer. Dit maakt een Dark Fiber verbinding veilig. Bovendien biedt Dark Fiber optimale schaalbaarheid, onbeperkte bandbreedte en een hoge mate aan stabiliteit. Oftewel, het biedt een netwerk dat geschikt is voor het onderwijs van de toekomst!

Wilt u de mogelijkheden bespreken met ons, bel ons dan op +31 (0)347 358 010 of stuur een e-mail naar sales@relined.eu.


IP-VPN vs. VPN, Internet, Ethernet en Dark Fiber

IP-VPN vs. VPN, Internet, Ethernet en Dark Fiber

30-10-2019

IP-VPN vs. VPN, Internet, Ethernet en Dark Fiber

Kunt u het zich nog voorstellen? Dat er een leven was zonder internet? Wij bijna niet meer. Internet is er altijd, en overal. Het is een vanzelfsprekendheid geworden, zowel privé als in het bedrijfsleven.

De hoeveelheid data die we dagelijks versturen (en opslaan) is immens groot, vooral binnen het bedrijfsleven. Data worden steeds vaker extern opgeslagen om te voorkomen dat eigen serverruimtes overlopen. Zodoende zijn data verspreid over verschillende locaties (datacenters, publieke cloud) en verschillende systemen.

De data moeten echter wel altijd beschikbaar zijn. Organisaties hebben vaak meerdere vestigingen en bovendien is het niet meer zo vanzelfsprekend dat alle werknemers binnen een organisatie in een van de bedrijfspanden werken. Vaak wordt hun de mogelijkheid geboden thuis of onderweg te kunnen werken. En ook daar moeten data dan beschikbaar zijn.

Wide Area Network (WAN)

Een WAN, oftewel Wide Area Network, is dé manier om dit te realiseren. Een WAN-netwerk koppelt verschillende locaties als werkplekken, kantoorpanden en locaties van data aan elkaar, op een snelle manier.

En denkt men aan een WAN, dan wordt vaak ook meteen gedacht aan IP-VPN, een manier om verschillende locaties met elkaar te koppelen in een besloten VPN.

Er zijn echter nog veel meer methoden om een WAN te creëren. Een aantal voorbeelden van WAN-infrastructuurmethoden:

 • IP-VPN
 • Internetverbinding
 • Internet VPN
 • Ethernet
 • Dark Fiber

De laatste methode geniet – zéker voor grotere organisaties die werken met gevoelige data – de voorkeur. Voor deze organisaties is het van groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met data. Waar internet is, zijn namelijk ook cybercriminelen. En om te voorkomen dat zij er met deze zeer gevoelige informatie vandoor gaan, moet data op veilige wijze verzonden kunnen worden.

In deze blog zullen wij de verschillende methoden vergelijken met IP-VPN en voor u een duidelijk beeld schetsen van wat de beste methode voor uw organisatie is.

IP-VPN

Bij IP-VPN wordt met behulp van bestaande netwerken een virtueel eigen netwerk gecreëerd, waarmee verschillende locaties gekoppeld worden. Er wordt een soort tunnel ‘gebouwd’ tussen twee eindpunten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een besloten IP-netwerk, dat in het beheer is van één provider.

Verschillende klanten maken (met behulp van MPLS) gebruik van dit fysieke netwerk, maar omdat de verkeersstromen strikt gescheiden worden met behulp van IP-subnets, heeft u toch een ‘privénetwerk’.

Een mogelijk nadeel van IP-VPN is dat in veel gevallen een Quality of Service geconfigureerd dient te worden, bijvoorbeeld als de kwaliteit van de verschillende verbindingen niet gelijk is.

Een IP-VPN heeft een synchrone verbinding nodig: de up- en downloadsnelheden dienen gelijk te zijn. Dit om te voorkomen dat storingen en/of vertragingen het werken binnen een organisatie belemmeren. Bovendien moet altijd geschakeld worden met de provider, bijvoorbeeld als nieuwe IP-subnets toegevoegd moeten worden aan een netwerk.

Internetverbinding vs. IP-VPN

Een methode die een stuk eenvoudiger is dan IP-VPN is het gebruik van een publieke internetverbinding. Met behulp van de infrastructuur van een operator worden eigen locaties met elkaar verbonden en/of verbinding gemaakt met een datacenter of cloudomgeving. Deze infrastructuur is te verkrijgen met een afgesproken bandbreedte (1 Mb/s tot > 1 Gb/s) en wordt gedeeld met andere klanten.

Het voordeel van een publieke internetverbinding is de gunstige prijs. De mogelijke nadelen zijn de hogere latency – er wordt namelijk gebruikgemaakt van publiek internet – en de hogere beveiligingsrisico’s, die nooit volledig ondervangen kunnen worden.

Vergeleken met IP-VPN is een internetverbinding dus een stuk minder veilig.

Internet VPN vs. IP-VPN

Een Internet VPN – een Virtual Private Network – is vergelijkbaar met IP-VPN. Ook hier wordt een virtueel netwerk gecreëerd, oftewel een tunnel ‘gebouwd’ tussen twee eindpunten.

De data die worden verstuurd via deze tunnel, worden versleuteld en zijn daardoor onleesbaar voor derden.

Het voordeel van een Internet VPN is dat de kosten laag zijn vergeleken bij IP-VPN.

Een mogelijk nadeel is dat gebruik wordt gemaakt van een openbare gateway, waardoor DDoS en mogelijke andere aanvallen niet uitgesloten kunnen worden. Bovendien kan niet gegarandeerd worden dat de kortste route genomen wordt van locatie A naar locatie B, waardoor ook hier verhoogde latency kan optreden en de toegang tot de data niet gegarandeerd kan worden.

Ethernet vs. IP-VPN

Met Ethernet creëert u een eigen managed omgeving. Met behulp van een ethernet-dienst kunnen alle relevante locaties – en eventuele datacenters – opgenomen worden in het WAN.

Het WAN wordt als het ware een uitbreiding van het LAN waardoor alle diensten gecentraliseerd worden. Vergeleken met IP-VPN is het beheer van een ethernetomgeving een stuk eenvoudiger. Bovendien is ethernet een stukje veiliger dan IP-VPN, omdat de omgeving afgeschermd is.

Het nadeel van ethernet is het feit dat diensten en verbindingen bij één leverancier afgenomen moeten worden, wat resulteert in hogere kosten. Daarnaast kunt u niet zonder slag of stoot overstappen naar een goedkopere aanbieder en heeft u te maken met beperkte schaalbaarheid. Op korte termijn lijkt een ethernetomgeving dus een goede keuze, maar het is niet toekomstbestendig.

Dark Fiber vs. IP-VPN

De laatste optie die aan bod komt in deze blog is Dark Fiber, oftewel onbelicht glasvezel. Dark Fiber is glasvezel waar nog geen actieve apparatuur op aangesloten is. Door heel Nederland – en daarbuiten – ligt namelijk honderden kilometers aan glasvezelverbindingen die nog niet ten volle benut worden.

De belichtingsapparatuur dient u zelf aan te schaffen en hier heeft u alle vrijheid in. Een Dark Fiber is dus een écht eigen verbinding.

Maakt u gebruik van een Dark Fiber netwerk om verschillende locaties te koppelen, dan is alles 100% in eigen beheer. Dit maakt een Dark Fiber automatisch veiliger dan IP-VPN. Bovendien biedt Dark Fiber optimale schaalbaarheid, onbeperkte bandbreedte en een hoge mate aan stabiliteit en veiligheid. Dat laatste is vooral van belang voor organisaties die werken met zeer gevoelige data.

Een nadeel van Dark Fiber is de relatief hoge investering. Er dient geïnvesteerd te worden in belichtingsapparatuur en in sommige gevallen het aanleggen van glasvezel naar uw kantoor- of bedrijfspanden.

Welke methode is voor u het best?

Zoals u heeft gelezen kunnen netwerken, kantoorpanden en datacenters op vele manieren met elkaar gekoppeld worden. Maar wat is nu de meest geschikte oplossing? Dat ligt voor een gedeelte aan de grootte van uw organisatie en aan de hoeveelheid (gevoelige) data die u verstuurt. Bent u een kleine onderneming en werkt u niet tot nauwelijks met gevoelige data, dan voldoet een internetverbinding of Internet VPN.

Investeert u liever niet zelf, maar bent u wel gebaat bij een eigen managed omgeving, dan kunt u kiezen voor IP-VPN of ethernet. Omdat beide via publieke verbindingen gaan, bestaat echter altijd een kleine kans dat er ‘ingebroken’ wordt. En met de komst van o.a. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is veiligheid steeds meer een topic geworden. Organisaties dienen aan te kunnen tonen dat zij in control zijn en dat zij op zorgvuldige wijze met gegevens omgaan. Daarbij moet niet alleen data beschermd worden, maar ook het transport ervan.

Dark Fiber is in dit geval het veiligst. Omdat bij Dark Fiber de belichtingsapparatuur in eigen beheer is, heeft u volledige controle over de veiligheid van uw verbinding. Bovendien kan encryptie geïmplementeerd worden op glasvezelniveau, waardoor beveiligingsrisico’s worden geminimaliseerd.

Een Dark Fiber verbinding is optimaal schaalbaar en u beschikt ermee over ongelimiteerde bandbreedte. Het is relatief een hoge investering in uw netwerk, maar daarentegen beschikt u daarna wél over een netwerk dat klaar is voor de toekomst!

Relined Fiber Network

Relined Fiber Network is leverancier van Dark Fiber. Wilt u weten wat Dark Fiber precies inhoudt en of het geschikt is voor uw organisatie, lees dan onze Dark Fiber blog op de website. Wilt u de mogelijkheden bespreken met ons, bel ons dan op +31 (0)347 358 010 of stuur een e-mail naar sales@relined.eu.


AVG-proof met Dark Fiber en encryptie

AVG-proof met Dark Fiber en encryptie

AVG-proof met Dark Fiber en encryptie

11-09-2019

AVG-proof met Dark Fiber en encryptie

25 mei 2018 was het moment daar. De 28 verschillende privacywetten binnen de Europese Unie werden vervangen door één wet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), internationaal ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. Het betreft een strengere wetgeving, aangepast aan de gedigitaliseerde samenleving van vandaag de dag.

Voor particuliere gebruikers (consumenten) betekent het meer zeggenschap over persoonlijke gegevens en de manier waarop organisaties met deze gegevens omgaan. Voor bedrijven en organisaties die wérken met deze gegevens betekent het strengere eisen op het gebied van veiligheid.

AVG-proof met Dark Fiber en encryptie

In deze blog omschrijven we hoe organisaties aan deze eisen kunnen voldoen en op welke manier Dark Fiber en encryptie hier een steentje aan bij kunnen dragen.

Gevolgen voor u als organisatie

Steeds vaker moeten organisaties permanent aan kunnen tonen in control te zijn en dat zij op zorgvuldige wijze omgaan met persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie. Aan de hand van diverse certificeringen wordt al geruime tijd bepaald of een organisatie voldoet aan de juiste beveiligingsnormen. ISO27001 en NEN 7510 zijn de twee bekendste voor het bedrijfsleven, respectievelijk de zorg. Voorheen was de scope van deze certificeringen beperkt tot het genereren en opslaan van data.

Tegenwoordig worden echter ook aan de connectiviteit, en dus het transport van data, hoge eisen gesteld. Dit geldt voor alle organisaties die te maken hebben met persoonsgegevens, maar voorál voor organisaties die werken met zeer gevoelige data. Denk hierbij aan zorg-, overheids- en financiële instellingen.

De AVG staat volledig los van deze certificeringen, maar heeft er wél voor gezorgd dat organisaties zich realiseren dat zij echt werk moeten maken van gegevensbeveiliging. Worden gegevens niet beveiligd, dan kan dat leiden tot datalekken en in het ergste geval misbruik van gegevens. Daar zit de consument niet op te wachten, maar u als organisatie uiteraard ook niet. Daarom moet beveiliging altijd een punt van aandacht blijven. Zéker gezien het feit dat het aantal diefstallen van bedrijfsgegevens en intellectueel eigendom nog altijd toeneemt.

Goede connectiviteit

Uw data zo veilig mogelijk? Het begint met aandacht voor de gehele IT-infrastructuur. Hoogwaardige en stabiele verbindingen zijn namelijk net zo belangrijk als een beveiligde dataopslag. Helemaal omdat data en applicaties steeds vaker buiten de eigen kantooromgeving staan en datatransport dus steeds vaker plaatsvindt. Een goede connectiviteit is bovendien nodig om bedrijfsprocessen soepel te laten verlopen. Maar hoe creëert u zo’n veilige omgeving?

Met Dark Fiber; onbelicht glasvezel waarbij de gebruiker zelf moet zorgen voor apparatuur en diensten. Het betreft een verbinding die niet wordt gedeeld met anderen en die volledig in eigen beheer is. U heeft zelf volledige controle over de connectiviteit en de diensten die daarover lopen. Daarnaast kunt u eenvoudig de Dark Fiber beveiligen middels encryptie, waardoor uw data veilig via een versleutelde lijn kan worden verzonden. Dit maakt Dark Fiber een stuk veiliger dan verbindingen die worden gedeeld en waarbij u afhankelijk bent van een service provider.

Bovendien kunt u opschalen op basis van uw eigen connectiviteitsbehoefte en heeft u beschikking over onbeperkte bandbreedte, zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn voor uw verbinding. Een toekomstgericht netwerk dus! Meer informatie over wat Dark Fiber precies inhoudt en wat voor mogelijkheden en voordelen het uw organisatie biedt, vindt u in onze Dark Fiber blog.

Dark Fiber en veiligheid

Dark Fiber heeft een streepje voor op het gebied van veiligheid, omdat de belichtingsapparatuur onder uw eigen beheer staat. Toch bestaat altijd een kleine kans dat cybercriminelen toeslaan. Om dit risico te minimaliseren, kunt u uw Dark Fiber verbinding beveiligen met behulp van encryptie. Encryptie is het basisbestandsdeel van gegevensbeveiliging. Simpelweg het coderen van gegevens. Op basis van algoritmen (wiskundige technieken) wordt informatie versleuteld en daardoor onleesbaar gemaakt. Enkel na decryptie kan deze informatie weer gelezen worden.

In het geval van optische encryptie wordt de onderste laag, oftewel de glasvezel, volledig beveiligd. Data wordt hierdoor veilig verzonden en er is geen extra beveiliging nodig op de bovenliggende diensten. Deze vorm van encryptie is de meest veilige en biedt veel voordelen ten opzichte van traditionele beveiligingsoplossingen. Zo wordt verkeer gegarandeerd beveiligd, op welk moment dan ook. Daarnaast biedt het maximale doorvoer, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties van de verbinding. Lees meer over encryptie op onze website.

Relined Fiber Network

Relined Fiber Network is leverancier van Dark Fiber. Samen met preferred suppliers beschikken we in Nederland en Duitsland over een landelijk dekkend Dark Fiber netwerk van ruim 29.825 km aan hoogwaardige glasvezelinfrastructuur. Met dit netwerk zijn vele locaties, zoals datacenters, kantoren en zorginstellingen bereikbaar.

Wij denken graag oplossingsgericht met u mee over het opzetten van een schaalbare, betrouwbare en toekomstgerichte netwerkinfrastructuur voor uw organisatie. Bij Relined kiest u voor betrouwbaarheid (ISO 27001), flexibiliteit, ‘afspraak is afspraak’ en kwaliteit (ISO 9001).

En is het voor uw organisatie noodzakelijk of gewenst om encryptie toe te passen? Wellicht omdat u werkzaam bent in een zorg-, overheids- of financiële instelling? Relined kan u helpen met de implementatie van uw eigen Dark Fiber verbinding en de bijbehorende beveiliging. Hiertoe werken we samen met onder anderen Fujitsu en ADVA, die de best passende beveiligingsoplossingen voor uw data en dataverkeer hebben.


Uw data nog veiliger met behulp van encryptie

Uw Dark Fiber-verbinding nóg veiliger met encryptie

Uw Dark Fiber-verbinding nóg veiliger met encryptie

01-05-2019

Uw Dark Fiber-verbinding nóg veiliger met encryptie

Uw data nog veiliger met behulp van encryptie

Is mijn data veilig genoeg? Hoe zit het met de transport ervan? Wat zijn de gevolgen als het wél fout gaat en (gevoelige) informatie in verkeerde handen terechtkomt? Het zijn vragen waar organisaties zich steeds vaker mee bezighouden.

De hoeveelheid data die we verzenden, groeit jaarlijks enorm. Helaas nemen cybercriminaliteit en security-incidenten daardoor in dezelfde mate toe. Dit dwingt organisaties – en met name organisaties die werken met zeer gevoelige informatie – hun securitybeleid onder de loep te nemen. Ook de Europese privacywetgeving (AVG) – die 25 mei 2018 van kracht werd – draagt hier zijn steentje aan bij.

Steeds vaker moeten organisaties kunnen aantonen in control te zijn. En dat ze op verantwoorde wijze omgaan met persoons- en bedrijfsgegevens. Lees: zorgen voor digitale beveiliging. Niet alleen de opslag van data moet hierbij beveiligd worden, zéker ook de transport. En dit is waar goede connectiviteit – en dus Dark Fiber – om de hoek komt kijken.

Dark Fiber het meest veilig

Gehuurde en eigen glasvezelverbindingen gaan grotendeels via publieke grond, waardoor mogelijk ‘ingebroken’ kan worden. Glasvezelkabels kunnen – steeds eenvoudiger en met steeds goedkoper wordende apparatuur – afgetapt worden. Data kan hierdoor in verkeerde handen terechtkomen en daar zit u als organisatie natuurlijk niet op te wachten. Een Dark Fiber verbinding is het meest veilig, omdat het een privéverbinding is. Doordat een Dark Fiber netwerk met behulp van eigen apparatuur belicht wordt, heeft u (meer) controle over de veiligheid van uw verbinding.

Wilt u verbindingen nóg beter beveiligen, bijvoorbeeld omdat u met zeer gevoelige data werkt, maar mag het niet ten koste gaan van de snelheid van uw verbinding? Dan kunt u ook encryptie implementeren op het (licht)signaal, oftewel op glasvezelniveau. Dit heet optische encryptie.

Wat is nu precies encryptie?

Encryptie is het basisbestandsdeel van gegevensbeveiliging. Simpelweg het coderen van gegevens. Op basis van algoritmen (wiskundige technieken) wordt informatie versleuteld en daardoor onleesbaar gemaakt. Enkel na decryptie kan deze informatie weer gelezen worden.

Optische encryptie is de meest veilige manier van encryptie en biedt heel wat voordelen ten opzichte van traditionele beveiligingsoplossingen:

 1. Verkeer wordt gegarandeerd beveiligd, op welk moment dan ook, omdat deze oplossing altijd ‘aan’ staat. Bij traditionele beveiligingsmethoden is dit vaak niet het geval. Het in- en uitgaande verkeer wordt vaak ongemoeid gelaten, waardoor data eenvoudig per email (of op andere manieren via het internet) naar buiten gestuurd kan worden.
 2. Het biedt maximale doorvoer, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties, én er is geen extra hardware nodig. De latency toename is zeer gering en bandbreedte wordt efficiënt ingezet, waardoor snelheid niet verloren gaat. Dit in tegenstelling tot encryptie op IP niveau, wat een significant effect heeft op de performance van uw systemen. Encryptie op hogere lagen zorgt voor vertragingen op de servers, waarvoor dan weer additionele hardware nodig is.
 3. Het laatste voordeel van encryptie op het laagste niveau is het aanzienlijk lagere energieverbruik, wat het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevordert.

Is het voor uw organisatie noodzakelijk of gewenst om encryptie toe te passen? Wellicht omdat u werkzaam bent in een zorg-, overheids- of financiële instelling? Relined kan u helpen met de implementatie van uw eigen Dark Fiber verbinding en de bijbehorende beveiliging. Hiertoe werken we samen met onder anderen Fujitsu en ADVA, die de best passende beveiligingsoplossingen voor uw data en dataverkeer hebben.


Data, de cloud en connectivity

Data, de cloud en connectivity

01-02-2019

DE HOEVEELHEID DATA NEEMT VOORTDUREND TOE.

We produceren en genereren steeds meer data. Niet alleen moet deze data
ergens opgeslagen worden, het moet ook gemakkelijk en vooral snel benaderbaar zijn. Feiten en cijfers over data en connectivity.

Klik op de afbeelding voor een grotere formaat van de afbeelding.


Dark Fiber: wat is het en voor wie is het geschikt?

Dark Fiber: wat is het en voor wie is het geschikt?

31-01-2019

Zoekt u een verbinding die snel, betrouwbaar én schaalbaar is? Dan is Dark Fiber voor u de oplossing. Lees wat het inhoudt en wat voor mogelijkheden het u als organisatie biedt.

Wat is Dark Fiber?

Dark Fiber is onbelichte glasvezel – letterlijk. Zonder de actieve apparatuur die nodig is voor het verzenden en ontvangen van data, blijft de fiber namelijk onbelicht.

Je zou dus kunnen stellen dat Dark Fiber gewoon een kabel is, die in de grond ligt. Niet heel spannend, toch?

Het tegendeel is waar! Deze innovatieve kabel biedt namelijk mogelijkheden voor bedrijven en organisaties; heel veel mogelijkheden.

Met Dark Fiber creëert u namelijk een eigen verbinding tussen meerdere locaties, bijvoorbeeld tussen vestigingen van uw organisatie.

Zomaar drie voordelen:

 1. Ongelimiteerde bandbreedte
 2. Supersnelle schaalbaarheid
 3. Complete controle

En dat volledig in eigen beheer!

Maar voordat we verder ingaan op deze voordelen, leggen we uit wat Dark Fiber precies inhoudt en hoe glasvezelverbindingen werken.

De achtergrond van Dark Fiber

Dark Fiber, oftewel onbelichte glasvezel, is glasvezel waar nog geen actieve apparatuur op aangesloten is.

Nederland – en ook Duitsland – beschikt over een uitstekende glasvezelinfrastructuur. Deze netwerken zijn aangelegd door bijvoorbeeld:

 • netwerkbeheerders van grotere organisaties, in gebieden waar veel bedrijven gevestigd zijn;
 • gemeenten en stichtingen, of samenwerkingen tussenbeide – al dan niet met subsidie;
 • infrastructuurbeheerders, zoals ProRail met een eigen glasvezelnetwerk om alle wissels in het spoornetwerk aan te sturen.

Van een groot gedeelte wordt echter niet de volledige capaciteit gebruikt. En waarom zou u een nieuw netwerk aanleggen als u ook gebruik kunt maken van bestaande netwerken? Dat is waar Relined Fiber Network u bij helpt.

Wij hebben toegang tot een landelijk dekkend glasvezelnetwerk van zowel grote als kleine aanbieders en stellen deze commercieel beschikbaar aan de markt.

Onze netwerken

Glasvezel - de theorie

Een glasvezel is een flinterdunne vezel van zeer helder glas, met een dikte van slechts 125 tot 250 micron. Dit is vergelijkbaar met één mensenhaar. De vezel bestaat uit een zeer dunne kern die versmolten is met een dikkere mantel.

Om data over lange afstanden te verzenden, wordt met een laser licht gestuurd door de vezel. Het licht in de vezel maakt hierbij een kleine hoek met de buitenkant, wat zorgt voor interne reflectie. Hierdoor blijft het licht in de vezel.

De snelheid van het versturen van de informatie is afhankelijk van de laser. Hoe sneller deze aan- en uitsignalen stuurt, hoe sneller het verkeer.

Twee soorten glasvezel

Er zijn twee soorten glasvezel:

 1. de multi-mode
 2. en de single-mode.

1. Single-mode glasvezel

single mode glasvezel

Een single-mode (enkelgolvige) glasvezel is geschikt voor langere afstanden en hoge bit-snelheden, oftewel zeer snel dataverkeer. Bij zeer snel dataverkeer kunt u denken aan snelheden van meer dan één terabit per seconde. Deze snelheid wordt behaald doordat de kabel een kleine kern heeft (ca. 9 micrometer). Het licht wordt hierdoor recht door de kabel verplaatst en dus niet teruggekaatst door de buitenzijde van de kern. Bij multi-mode vezels is dit wel het geval. Omdat een laser gebruikt wordt, is de apparatuur relatief duurder.

2. Multi-mode glasvezel

multi mode glasvezel

De tweede soort is de multi-mode (meergolvige) glasvezel. Deze is ideaal voor het versturen van data over relatief korte afstanden, met gemiddelde snelheden en een hoge bandbreedte. Omdat bij dit type glasvezel gebruik wordt gemaakt van LED of VCSEL in plaats van laser, is de benodigde apparatuur een stuk goedkoper. De kern van deze glasvezel heeft een grotere diameter, wat lichtverstrooiing veroorzaakt. Hierbij kan bandbreedteverlies worden voorkomen.

Mogelijkheden

Met Dark Fiber is een directe verbinding tussen twee locaties mogelijk, bijvoorbeeld tussen twee vestigingen van uw organisatie, twee datacenters of tussen een datacenter en uw kantoorpand.

Een directe verbinding tussen twee locaties wordt een linkverbinding genoemd. Omdat u niet afhankelijk bent van externe glasvezelaanbieders, kunt u uw ‘eigen’ stukje glasvezel geheel naar eigen wens inrichten.

Een linkverbinding

dark fiber linkverbinding

Een redundante verbinding

Een andere mogelijkheid is een redundante verbinding, een zogenaamde ‘ringstructuur’. Met deze constructie kan data verzonden worden via verschillende routes, zodat het geheel goed blijft functioneren, ook als een van de onderdelen uitvalt.

dark fiber redundante verbinding

Voor wie is het geschikt?

Aan het inrichten van een eigen netwerk zijn investeringen verbonden. Denk aan de aanschaf van routers, het tot stand brengen van verbindingen en in sommige gevallen het doortrekken van glasvezel naar een bedrijfspand.

Toch is een eigen netwerk op de lange termijn voordeliger dan kiezen voor bandbreedtedienst. In het laatste geval huurt u capaciteit bij een serviceprovider en maakt u gebruik van een gedeeld netwerk. U bent afhankelijk van de keuze in dienstverlening en in geval van extra diensten of bandbreedtes worden extra kosten in rekening gebracht.

Bovendien is een eigen netwerk voor organisaties waar de veiligheid van data zeer belangrijk is veel geschikter. Zij hebben zelf alles in de hand en zijn de enige gebruiker van het netwerk.

Hiermee beantwoorden we ook de vraag voor wie een eigen netwerk geschikt is:

Een eigen Dark Fiber verbinding is geschikt voor grotere bedrijven en organisaties die behoefte hebben aan stabiele, betrouwbare en veilige verbindingen. Verbindingen die bovendien eenvoudig schaalbaar zijn.

Deze bedrijven of organisaties hebben vaak ook behoefte aan een grote beschikbare bandbreedte en hebben graag volledige controle over een eigen netwerk. Denk aan datacenters, netwerkleveranciers, ISP’s, hostingbedrijven en system integrators. Maar ook aan bedrijven in de branches grootzakelijk, zorg en overheid.

Bekijk klantsegmenten

De voordelen

Dark Fiber biedt de basis voor een eigen toekomstgericht netwerk. Omdat glasvezelnetwerken in ons land veelvuldig aanwezig zijn, is het niet nodig om zelf een netwerk aan te leggen. Vaak kan gebruik worden gemaakt van een bestaand netwerk, waar alleen de last mile naar de locatie wordt aangegraven. Aan de hand van zelfgekozen apparatuur kunt u met bestaande glasvezel een eigen netwerk opbouwen, geheel naar eigen behoefte.

We zetten de voordelen voor u op een rij:

1. Ongelimiteerde bandbreedte

De bandbreedte die een organisatie dankzij Dark Fiber krijgt is enorm – of eigenlijk zelfs ongelimiteerd. Dit resulteert in een snelle verzending van data én een optimale connectiviteit voor de gebruiker. U betaalt alleen voor de glasvezelverbinding en de apparatuur, niet per Mbits of Gbits. Bij een bandbreedtedienst is dat laatste wel het geval.

2. Schaalbaarheid

Een ander voordeel is schaalbaarheid. Omdat u zelf controle heeft over de apparatuur, is opschalen op basis van uw eigen connectiviteitbehoefte mogelijk. Mocht u dus extra bandbreedte willen toewijzen aan een dienst of extra diensten willen toevoegen aan het netwerk, is dat zo geregeld. U hoeft hiervoor geen extra bandbreedte in te kopen.

3. Volledige controle

Dit leidt meteen naar een volgend voordeel: volledige controle. Een organisatie bouwt een eigen netwerk op en kan een eigen netwerkstrategie ontwikkelen. Strategische keuzes rondom het inrichten, beheren en beveiligen van het netwerk maakt u zelf. U kunt zelf bepalen met welke dienstverleners u wilt samenwerken, bijvoorbeeld waar u internetdiensten vandaan haalt.

Kortom, als organisatie bent u niet afhankelijk van de partners van een derde partij. U houdt hiermee niet alleen de volledige controle over het beheer en onderhoud van het netwerk, maar ook over de projectkosten.

4. Encryptie

dark fiber encryptie

Organisaties – met name zorg-, overheids- en financiële instellingen – moeten tegenwoordig steeds vaker kunnen aantonen dat ze in control zijn en op verantwoorde wijze omgaan met persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie. Een belangrijke ontwikkeling op dit gebied is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 voor elke onderneming van toepassing is. Een veilige verbinding is op dit moment dan ook een hot topic.

Dark Fiber heeft hierbij een streepje voor. Gehuurde verbindingen en een eigen glasvezelverbinding gaan beide via publieke grond, waardoor mogelijk ‘ingebroken’ kan worden. Maar omdat bij een eigen netwerk de belichtingsapparatuur in eigen beheer is, heeft u (meer) controle over de veiligheid van een verbinding.

Ook is het mogelijk extra encryptie te implementeren op het signaal. Dit wil zeggen: een extra stukje veiligheid, doordat u beveiligt per golflengte (kleur), oftewel per verbinding.

Een voordeel van encryptie op glasvezelniveau is dat het een stuk minder vertraging veroorzaakt dan encryptie op hoger gelegen lagen. Het implementeren van encryptie is vooral relevant voor organisaties die werken met gevoelige data.

Dark Fiber biedt eveneens verbeterde cloud- en back-upmogelijkheden. Ook dit draagt bij aan de veiligheid van uw data.

Datacenters

De veiligheid van een eigen glasvezelnetwerk wordt nog eens versterkt als de aangesloten bedrijfskritische ICT-apparatuur wordt ondergebracht in goed beveiligde datacenters.

Inmiddels heeft Relined ruim 110 carrier neutrale datacenters in Nederland en Duitsland (redundant) op het Dark Fiber netwerk aangesloten. Deze datacenters bevinden zich vrijwel altijd op goed beveiligde terreinen, bijvoorbeeld bij 380 kV netwerkstations van TenneT, diverse eigen Relined regeneratielocaties en bij een veelheid aan datacenterpartners. Hierdoor is op vrijwel elke locatie optimale veiligheid gegarandeerd.

Bekijk de locaties

Hoe wordt een netwerk aangelegd?

Hoewel ons land over een uitgebreid glasvezelnetwerk beschikt, moet op sommige plekken nog steeds glasvezel aangelegd worden. Vaak gaat het om het aangraven van de last mile naar de locatie.

Aangraven

Het aanleggen van ‘the last mile’ begint met het graven van geulen in de grond, van 70 centimeter diep en zo’n 30 centimeter breed.

We kiezen voor een graafdiepte van 70 centimeter, omdat onze buizen doorgaans een diameter van 4 tot 5 centimeter hebben. Als deze op de bodem van de geul liggen, is er een dekking van ca. 65 centimeter tot het maaiveld. Een dekking moet minimaal 60 centimeter zijn. Zo hebben we altijd 5 centimeter speling.

Als we tijdens het graven obstakels als uitritten, rioleringen, wegen en wateren tegenkomen, wordt gebruikgemaakt van alternatieve methodes, zoals:

 1. gestuurde grondboring,
 2. boogzinkers,
 3. persing, en
 4. avegaar (horizontaal persboren).

dark fiber aangraven

1. Gestuurde grondboring

Horizontaal gestuurde boring

Bij gestuurde grondboring graven we letterlijk onder de genoemde obstakels door. Maar ook onder ondergrondse obstakels, zoals rioleringen, boomwortels, kabels en leidingen. Dieptes tot 10 meter zijn hier geen enkel probleem en dankzij speciale berekeningen en grondonderzoeken zijn ook grotere dieptes mogelijk.

Deze methode wordt ook toegepast om bijvoorbeeld parkeerplaatsen/terreinen en smalle trottoirs met vele inritten te passeren. Hier wordt een vrij punt gekozen en vervolgens geboord tot een diepte van ca. 2 meter. Deze diepte houden we aan tot we de gewenste locatie bereiken.

Met gestuurde grondboring wordt met behulp van een mantelbuis een doorgang gemaakt, waar kabels en leidingen doorheen getrokken kunnen worden, zonder overlast te veroorzaken in de nabije omgeving. Afstanden tot honderden meters kunnen in één keer worden overbrugd.

2. Boogzinkers

Het toepassen van boogzinkers is een tweede techniek, waarbij het maken van geulen niet nodig is. Boogzinkers zijn gebogen buizen die de grond in worden gedrukt. Met deze kromme buizen kan een bepaalde hoek gemaakt worden, om obstakels zoals andere leidingen, wateren en wegen mee te ontwijken.

Deze methode wordt vooral gebruikt om korte afstanden tot ca. 25 meter te overbruggen, voornamelijk bij het kruisen van sloten.

Boogzinker

3. Persen

Glasvezel aanleggen - persen

Een derde methode is persen. Deze sleufloze techniek wordt gebruikt om korte afstanden tot zo’n 15 meter te overbruggen. Het is een redelijk eenvoudige methode, waarbij een stalen buis met een raketboor (bodemraket) horizontaal de grond in wordt geperst.

Om dit mogelijk te maken, worden eerst twee putten gegraven: de persput (met een lengte van ca. 6 meter of in de lengte van de sleuf) en de ontvangstput. De metalen buis wordt van de ene naar de andere put geperst.

4. Avegaar (horizontaal persboren)

Een vierde methode is avegaar (horizontaal persboren). Met deze methode verdringen we geen grond. Er wordt een gat geboord dat meteen wordt opgevuld met een mantelbuis.

Het voordeel van deze methode is dat verzakking niet mogelijk is en dat het toegepast kan worden als er weinig ruimte is voor pers- en ontvangstputten, bijvoorbeeld bij smalle straten waar niet afgeperst kan worden met een raket. Het nadeel van deze methode is dat hij tijdrovend en duur is.

Blazen van glasvezel

Na het graven wordt een HDPE-buis in de geulen uitgerold. Om deze buis optimaal te gebruiken, wordt een viertal zogeheten subducts (geleidebuizen) door de buis heen geblazen. Door meerdere van deze geleidebuizen te gebruiken, kan ook meer glasvezel geblazen worden en kunnen dus meer kabelexploitanten gebruikmaken van het glasvezelnetwerk.

Het blazen gebeurt met een luchtdruk van ca. 10 bar en met zo’n 17 kuub per uur. De gecreëerde ‘wervelwind’ zorgt ervoor dat de kleine buizen en de glasvezel gaan zweven en uiteindelijk door de HDPE-buis geblazen worden. De lichte groeven in de buis leiden dit in goede banen.

De buizen kunnen 400 tot 500 meter ver geblazen worden, de glasvezel minimaal 600 meter en vaak wel rond de 1.000 meter ver.

Glasvezel inblazen

Handhole

Manhole

Het blazen wordt meestal vanuit een man- of handhole gedaan. Deze plaatsen we op de gehele route om de 6 kilometer (afhankelijk van de haspellengte). Een man- of handhole is een kunststof lasdoos van een halve meter bij een meter waar één of meerdere HDPE-buizen op uit komen. In deze handholes worden de kabels doorgelast (met behulp van fusielassen). Ook biedt dit de mogelijkheid om te kunnen aftakken. Er wordt dan een derde kabel in de handhole aangebracht, die uiteindelijk bij de klant terechtkomt.

Afmonteren

Vanuit de grond wordt de klantlocatie benaderd. Soms kunnen we gebruikmaken van een bestaande geveldoorvoer, maar boren we zelf een gas- en waterdichte geveldoorvoer met een diamantboor. Hiermee kunnen we de HDPE met glasvezel in het pand krijgen.

Vaak komt glasvezel via de kelder een pand binnen. Vanuit de kelder brengen we de glasvezelkabel naar de gewenste locatie.

Maar met alleen de glasvezel kan een organisatie nog niet veel. Daarom worden de kabels ook afgemonteerd, meestal met behulp van een glaslade waarbij het einde van de kabel op connectoren (pigtails) wordt gezet. Op deze connectoren kunt u de apparatuur aansluiten.

Afmonteren - blog Dark Fiber

Conclusie

Organisaties en bedrijven kunnen veel baat hebben bij Dark Fiber. Waarom? Deze onbelichte glasvezel biedt een zeer veilige, stabiele en snelle verbinding én de mogelijkheid om een netwerk naar eigen behoefte in te richten, op te schalen en te beveiligen.

Meer weten?

Bel ons op 0347 358 010 of stuur een email naar info@relined.eu om de mogelijkheden te bespreken!

Contact opnemen


Relined datacenters

Connectiviteit: de échte ruggengraat van bedrijfsleven en overheid

Connectiviteit: de échte ruggengraat van bedrijfsleven en overheid

18-01-2019

Connectiviteit staat vaak nog in de schaduw, terwijl dit toch de échte ruggengraat is van elke moderne organisatie.

Relined dark fiber

Bedrijven, instellingen en overheden leunen zwaar op IT. Maar IT omvat meer dan alleen de hardware en software, die de meeste aandacht krijgt. Connectiviteit staat vaak nog in de schaduw, terwijl dit toch de échte ruggengraat is van elke moderne organisatie.

Digitale transformatie

Data en applicaties staan steeds vaker buiten de eigen kantoor- of productieomgeving. De verschuiving van on-premises naar off-premises zien we bij zowel kleine als grote organisaties. Hoe veel deze ook van elkaar verschillen, de voordelen van het overhevelen van data naar een externe locatie gelden voor iedereen. En de ontwikkelingen zijn nog in volle gang, waardoor er steeds meer mogelijk is en het gebruiken van meerdere clouddiensten steeds vaker de norm is. Een term die in deze context veel wordt gebruikt, is ‘digitale transformatie’.

 

Fundamentele keuzes

Of een organisatie kiest voor een off-premises infrastructuur, uitsluitend gebruik maakt van applicaties in een of meerdere clouds, of een mix daarvan, het is de connectiviteit die het mogelijk moet maken. Connectiviteit verdient daarom een hoge plek op elke IT- en strategische agenda. Te vaak lijkt connectiviteit een formaliteit of sluitpost, terwijl die juist vraagt om fundamentele keuzes. Een must om te voorkomen dat de IT-architectuur op termijn onpraktisch of onbeheersbaar wordt. Ook vraagt het om duidelijke eisen die aan de connectiviteit moeten worden gesteld.

In deze whitepaper leest u waarom de keuze voor connectiviteit meer dan alleen een operationele is. Connectiviteit is namelijk eerst en vooral een strategische keuze. Bijvoorbeeld voor connectiviteit die weinig CAPEX kent en vooral OPEX-componenten heeft. Dat kan praktisch zijn als er goede redenen zijn om aan te nemen dat de connectiviteitsbehoefte en het aantal applicaties over langere tijd stabiel blijven. In die gevallen wordt vaak gekozen voor managed Dark Fiber.

 

Zelf in control blijven

Ontzorgen met managed Dark Fiber is mooi, maar deze keuze kent ook beperkingen. Vooral als een organisatie een langetermijnstrategie heeft, waarvan de digitale transformatie onderdeel uitmaakt of als er snel moet worden gereageerd op externe ontwikkelingen. Deze organisaties willen zelf in control blijven en niet afhankelijk zijn van externe leveranciers. Daarom kiezen ze voor Dark Fiber met WDM. Dit is een eigen dedicated verbinding, met een CAPEX-component en tal van voordelen, die met managed Dark Fiber niet te realiseren zijn. Met name de financiële wereld en de zorg – sectoren waar veiligheid en privacy een belangrijke rol spelen – kiezen vaak voor Dark Fiber met eigen WDM-appratuur. Daarmee hebben ze zelf maximale controle over de diensten die over de glasvezelverbinding worden gebruikt.

Lees er alles over in onze whitepaper


Relined datacenters

Dark Fiber met WDM: meer mogelijkheden voor security

Dark Fiber met WDM: meer mogelijkheden voor security

20-12-2018

De grote hoeveelheid succesvolle ransomware-aanvallen bewijzen dagelijks dat hier meer aandacht gevraagd is.

Relined dark fiber

Organisaties in Nederland moeten steeds vaker kunnen aantonen in control te zijn. Daarbij wordt verder gekeken dan fysieke security en de veilige opslag van data. Aan het transport van die data en de gebruikte connectiviteit worden inmiddels ook serieuze eisen gesteld.

AVG

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), sinds 25 mei 2018 van kracht, heeft de nodige consequenties en gezorgd voor meer aandacht. Een veelgehoorde reactie is dat security voor het eerst structureel onderdeel is geworden van de directieagenda, dankzij de AVG. Daarmee is beveiliging binnen IT niet langer het exclusieve domein van experts.

De AVG zorgt er ook voor dat connectiviteit vaker op de agenda staat. Het wordt inmiddels gezien als een onmisbare schakel om tot meer veiligheid te komen. Met de groeiende belangstelling voor connectiviteit komen ook de vragen waarop gelet moet worden.

Business continuity

Een begrip dat alles te maken heeft met veiligheid, maar niet heel vaak genoemd wordt, is business continuity. De grote hoeveelheid succesvolle ransomware-aanvallen bewijst dagelijks dat hier meer aandacht gevraagd is. Behalve het voorkomen van de aanvallen moet de nodige energie gestoken worden in het snel kunnen herstellen van de schade. Daarom moet businesscontinuïteit hoog op de agenda staan van zowel de IT-experts als het management.

Hiermee wordt overigens ook duidelijk waarom het zo belangrijk is eisen aan de connectiviteit te stellen. Een gedegen BC-strategie is gebaseerd op een hoge frequentie van back-ups en snapshots. Die dienen buiten de eigen locaties te worden opgeslagen. Of dat een extern datacenter is of de cloud, is daarbij minder relevant. Van belang is dat er genoeg bandbreedte is en de zekerheid van een stabiele, veilige verbinding om snel de back-ups en snapshots te kunnen wegschrijven. Hetzelfde geldt natuurlijk wanneer een back-up teruggezet moet worden in het geval van een incident.

Oplossing

Het is duidelijk dat niet elk type connectiviteit geschikt is voor al deze zaken. Voldoende bandbreedte betekent al snel dat alleen glasvezel in aanmerking komt. En de eisen met betrekking tot beveiliging en kwaliteit leiden ertoe dat een gedeelde verbinding minder in aanmerking komt. Dark Fiber met WDM is in het overgrote deel van deze gevallen de juiste oplossing als het gaat om connectiviteit.

Hoe het bijdraagt aan meer security staat in deze whitepaper.